Άρθρα
06/12/2010
Επενδυτική Στρατηγική για νοικοκυριά
Του Μιχάλη Μιχαήλ*


Στην Κύπρο δυστυχώς, δεν υπάρχει η νοοτροπία της μελετημένης επένδυσης για τα νοικοκυριά ή/και τα άτομα, με αποτέλεσμα οι διάφορες αποταμιεύσεις των νοικοκυριών να καταλήγουν σε καταθέσεις με πολύ χαμηλό επιτόκιο που στο τέλος το απαλέιφει ο πληθωρισμός, σε ασφαλιστικά σχέδια που απλά πάνε όπου τα πάρει η αγορά και ότι ώρα χρειαστούν είναι σε μη ικανοποιητικό επίπεδο αξίας, ή και ακόμα σε τεμάχια γής που δύσκολα εκτιμούνται και πολύ δύσκολα ρευστοποιούνται. Παράλληλα, μετά την φούσκα του χρηματιστιρίου το 1999, η αγορά μετοχών και ομολόγων έχει γίνει κόκκινο πανί για τα Κυπριακά νοικοκυριά με αποτέλεσμα η αποταμείευση να έχει γίνει πονοκέφαλος και ουσιαστικά να αποφεύγεται. Η αδυναμία των νοικοκυριών να σχεδιάσουν την αποταμίευση τους, τους στερεί το δικαίωμα να προγραμματίσουν τα έξοδά τους στο μέλλον, ώστε να έχουν αποθέματα όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. Δεν είναι τυχαίο που η κατανάλωση σε σχέση με το ΑΕΠ στην Κύπρο, είναι από τις ψηλότερες στην Ε.Ε και ο δανεισμός των νοικοκυριών έχει εκτιναχθεί στα υψη αφού η αποταμίευση-επένδυση, έχει καταντήσει εξεφτελιστικά αδιαφορη για αυτά, με αποτέλεσμα όταν υπάρχει λόγος ή ανάγκη να καταφεύγουν υποχρεωτικά στο δανεισμό από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Πρεπει να γίνει γνωστό ότι πλέον, το επενδυτικό περιβάλλον έχει αλλάξει, αφού η Κύπρος είναι μέλος της Ε.Ε και ο χρηματοοικονμικός τομέας διέπεται από πολύ αυστηρους νόμους, κανονισμούς και κοινοτικές οδηγίες που τιμωρούν αυστηρότατα τους επαγγελματίες του κλάδου που εξαπατούν ή προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες. Το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο παρέχει σημαντικές δικλείδες ασφαλείας για τον απλό επενδυτή και τον κατηγοριοποιεί σύμφωνα με τις γνώσεις του περι επενδύσεων σε κινητές αξίες. Από την κατηγοριοποίηση αυτή, πηγάζουν και οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών απέναντι στον απλό επενδυτή, ο οποίος επιλέγει σε συνεννόηση με τον σύμβουλο του, την κατηγορία που επιθυμεί να συμπεριληφθεί.

Τα νοικοκυριά πρέπει να μπουν στην νοοτροπία μακροχρόνιου σχεδιασμού των αποταμιεύσεων τους, στη βάση ενός χαρτοφυλακίου που θα ικανοποιεί τους στόχους και τους σκοπούς που έχει θέσει το νοικοκυριό ή το άτομο. Ένα νοικοκυριό πρέπει πρώτα να θέσει τους σκοπούς μιας επένδυσης ή αποταμίευσης οι οποίοι π.χ μπορεί να είναι οι σπουδές των παιδιών, η αγορά κατοικίας, η αφυπηρέτηση, η αγορά αυτοκινήτου ή οτιδήποτε θεωρείται οτι θα προσθέσει στη ποιότητα ζωής των μελών του. Αφού τεθούν οι σκοποί μιας επένδυσης, με την βοήθεια ενός πιστοποιημένου επενδυτικού συμβούλου, καθορίζονται οι στόχοι της επένδυσης, οι οποίοι θα είναι σχετικοί-πραγματοποιήσιμοι ανάλογα με το ποσο αποταμειευσης, τις δυνατότητες του νοικοκυριού και παράλληλα, χωρίς να μειωθεί το παρόν επίπεδο ζωής τους. Οι στόχοι της επένδυσης είναι αριθμιτικές τιμές λ.χ 40,000 ευρώ για τις σπουδές των παιδιών, ταυτόχρονα οι σκοποί καθορίζουν και την διάρκεια της επένδυσης, που σε συνδιασμό με κάποιες συνεχόμενες αποταμιεύσεις και προμελετιμένη απόδοση στη βάση του χαρακτήρα ρίσκου του νοικοκυριού, ο σύμβουλος επενδύσεων θα εκπονήσει συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική και ένα αναλόγως δομημένο χαρτοφυλάκιο.

Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα πρεπει να ικανοποιεί τους στόχους και σκοπους αλλά και μια ικανή ρευστότητα για έκτακτες ανάγκες και κατάλληλη διασπορά, ώστε να εξασφαλίζεται οτι θα συμφωνεί με τον χαρακτήρα ρίσκου του νοικοκυριού ή του ατόμου. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται πάντα με την καθοδήγιση ενός εγκεκριμένου επενδυτικού συμβούλου που πρώτα θα αναλύσει την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, θα εκπονήσει μια επενδυτική στρατηγική σύμφωνα και με τα δεδομένα της αγοράς, η οποία θα ακολουθείται και θα αναθεωρείται αν χρειάζεται.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί οτι πραγματικά αξίζει για όποιοδήποτε νοικοκυριό ο σχεδιασμός μιας αποταμιευτικής στρατηγικής. Διαφορετικά καταλήγουν να πληρώνουν υπερβολικά ποσά σε τραπεζικά εξοδα, έξοδα υποθήκευσης και χαρτόσημα, ψηλά δανειστικά επιτόκια και καταλήγουν ες αεί, δέσμια του δανεισμού τους με δυσανάλογες δόσεις, χωρίς κανενα ουσιαστικό ώφελος για το επίπεδο ζωής τους, αυτών και των απογόνων τους. Επίσης η έλληψη σταθερού άξονα αποταμιευτικής στρατηγικής, οδηγεί σε λανθασμένες επενδυτικές αποφάσεις αφού το νοικοκυριό παραμένει έρμαιο στην ψυχολογία της μάζας η οποία χαρκτηρίζεται από την ευκαιριακή επένδυση και την απλίστία, που στο τέλος καταλήγει στην απώλεια των όποιων αποταμιεύσεων μιας ζωής ή και της κληρονομικής περιουσίας που πήραν απο την προηγούμενη γενιά.


*Σύμβουλος Επενδύσεων
michalis.michael@provident.com.cy


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by