Άρθρα
19/04/2010
Κάνουμε την κρίση στην πάντα – Αγοράζουμε έξυπνα
Του Δρ. Λουκά Αριστοδήμου*


Η παγκόσμια οικονομική κρίση, εκείνη που δε θα μας άγγιζε, που θα μας προσπερνούσε, μας απογοήτευσε. Όχι μόνο δεν μας προσπέρασε, αλλά ήρθε μας καθήλωσε και δυστυχώς εδραιώθηκε, προκαλώντας σειρά προβλημάτων, κυρίως στους απλούς καταναλωτές.

Μέσα σ' αυτή την κρίση, που μειώνονται τα εισοδήματα μας χωρίς να μειώνονται οι τιμές και που η αβεβαιότητα εργασίας μας απειλεί και μας αγχώνει ακόμα περισσότερο, εμείς πως αντιδρούμε; Τι κάνουμε με τις αγορές και τα ψώνια μας; Πώς εξοικονομούμε χρήματα χωρίς να μειώνουμε την ποιότητα ζωής μας; Σ' αυτά τα ερωτήματα και σ' άλλα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σ' αυτό το άρθρο.

Πριν λοιπόν αποφασίσουμε να κάνουμε μια αγορά που μπορεί να αφορά οτιδήποτε, προϊόν ή υπηρεσία, επιβάλλεται να οργανωθούμε και να προγραμματιστούμε καλύτερα, να αυξήσουμε τον αυτοέλεγχο και την αυτοσυγκράτηση μας και γενικά να αναπροσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας και να γίνουμε πιο προσεκτικοί. Θεωρούμε τις πιο κάτω ενέργειες ως απαραίτητες για να κάνουμε σωστές αγορές μέσα στη κρίση:

 • Πρώτιστα και ύστερα από διαβούλευση, στην οποία να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας, καταρτίζουμε τον μηνιαίο οικογενειακό μας προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, με δέσμευση όλων για την τήρηση του
 • Όλοι μαζί, ύστερα από μια σοβαρή αξιολόγηση αναγκών, συμφωνούμε σε μια λίστα προτεραιοτήτων για αγορές και πληρωμές
 • Βεβαιωνόμαστε ορθολογικά, (σε καμιά περίπτωση συναισθηματικά) ότι οι αγορές που προγραμματίζουμε είναι πραγματικά και απόλυτα αναγκαίες
 • Βεβαιωνόμαστε ότι με τη συγκεκριμένη αγορά, τη συγκεκριμένη στιγμή δε θα υπερβούμε τον προϋπολογισμό μας, όπως τον αποφασίσαμε
 • Αφού τεκμηριώσαμε την συγκεκριμένη ανάγκη μας, βεβαιωνόμαστε ότι πράγματι γνωρίζουμε ακριβώς τι επιδιώκουμε να αγοράσουμε και για το ότι αυτό συνάδει απόλυτα με την ανάγκη μας
 • Είμαστε άριστα ενήμεροι για τη χρήση του προϊόντος. Γι' αυτό εξασφαλίζουμε από πριν σχετικά έντυπα και πληροφορίες από:
  • Τον/τους προμηθευτή/ές του προϊόντος ή της υπηρεσίας
  • Γνωστούς/φίλους μας που τυχόν αγόρασαν παρόμοιο ή ίδιο προϊόν,
  • το διαδίκτυο
 • Ζητούμε να έχουμε πλήρη εικόνα του συνολικού κόστους και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχουν άλλα κρυφά ή συνεπαγόμενα κόστη
 • Όπου τούτο είναι δυνατό, ζητούμε να δούμε ή να δοκιμάσουμε το προϊόν
 • Όπου είναι δυνατό ζητούμε δύο ή τρεις αναλυτικές προσφορές
 • Όταν η σκοπούμενη αγορά μας το επιβάλλει (πολύπλοκες και ακριβές αγορές όπως αυτοκινήτου, οικίας, οικιακού εξοπλισμού κλπ) κάνουμε ένα συγκριτικό πίνακα με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές
 • Ελέγχουμε την τιμή και τη συγκρίνουμε με την οικονομική μας δυνατότητα για αγορά (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό μας)
 • Βεβαιωνόμαστε ότι η τελική τιμή περιλαμβάνει όλους τους φόρους
 • Διερευνούμε και αναλύουμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τυχόν δυνατότητες για χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις από τον προμηθευτή
 • Κατά τη διάρκεια της απαραίτητης διαπραγμάτευσης μας, προσέχουμε να μην αποκαλύψουμε την ενδεχόμενη διάθεση μας για να προχωρήσουμε στην αγορά
 • Αντίθετα αφήνουμε να διαφανεί και υποβάλλουμε κάποια «δυσπιστία» στα όσα «καλά» μας πλασάρει ο πωλητής και κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις  
 • ΕΜΕΙΣ και μόνον ΕΜΕΙΣ θα αποφασίσουμε ότι τα σχετικά χαρακτηριστικά της προτιθέμενης αγοράς μας συνάδουν και ανταποκρίνονται κατά ικανοποιητικό τρόπο με τις ανάγκες και τη χρήση που θα κάνουμε
 • Δεν βιαζόμαστε και κυρίως δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να μπει σε κρίση, που έντεχνα, πιθανό μας οδηγεί ο πωλητής
 • Δίνουμε πρόσθετο χρόνο στον εαυτό μας, στο σπίτι μας, για μια τελική ανάλυση όλων των δεδομένων που θα μας βοηθήσουν στην τελική απόφαση μας
 • Αποφασίζουμε ενσυνείδητα για την επιλογή του προϊόντος και του προμηθευτή, τον χρόνο της αγοράς και διαπραγματευόμαστε την τελική τιμή και τον τρόπο αποπληρωμής    

Μετά την τελική απόφαση και πριν την πραγματοποίηση της αγοράς θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα παρακάτω:

 • Ότι γνωρίζουμε τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή και την αξιοπιστία του
 • Ικανοποιούμε τυχόν απορίες ή προβληματισμούς μας παίρνοντας πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές
 • Υπολογίζουμε το συνολικό κόστος λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις, που αφορούν μεταφορά, ανέβασμα, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση κλπ.
 • Ελέγχουμε ότι η τιμολογούμενη τιμή συμπεριλαμβάνει όλους τους φόρους
 • Επιλέγουμε τον τρόπο αποπληρωμής π.χ. με πιστωτική κάρτα, επιταγή, ή μέσω τραπεζικών διευκολύνσεων ή άλλως πως, αφού έχουμε αναλύσει και βεβαιωθεί ότι μας συμφέρει καλύτερα
 • Ελέγχουμε ότι η αγορά μας έχει τις σωστές σημάνσεις, κατάλληλα γραμμένες π.χ. στοιχεία παραγωγού/προμηθευτή, σήμανση CE , οδηγίες ασφάλειας και χρήσης, βάρος, διαστάσεις, ειδικές προειδοποιήσεις, όλα στην Ελληνική γλώσσα
 • Σε σχέση με τη σήμανση CE , επειδή αυτή δεν είναι παρά μια απλή δήλωση του κατασκευαστή για συμμόρφωση προς ευρωπαϊκές προδιαγραφές, βεβαιωνόμαστε ότι αυτή είναι πιστοποιημένη από αξιόπιστο διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό
 • Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών, η πώληση των οποίων γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, έχουμε το δικαίωμα υπαναχώρησης δηλαδή ακύρωσης της σύμβασης που τυχόν έχουμε συνάψει, μέσα σε καθορισμένο χρόνο
 • Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε πάρει για φύλαξη όλα τα αποδειχτικά έγγραφα όπως παραγγελία, τιμολόγια, αποδείξεις, εγγυήσεις, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες χρήσης, συντήρησης κ.ά.
 • Σε σχέση με την εγγύηση, φροντίζουμε να πάρουμε διαβεβαιώσεις ότι αυτή συμπεριλαμβάνει και αντικατάσταση ή και επιστροφή
 • Οι οδηγίες χρήσης των προϊόντων πρέπει να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούμε να μην αποδεχτούμε την αγορά
 • Αν μας ζητηθεί, πολύ πιθανό, προκαταβολή, προσπαθούμε, αν δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, να την μειώσουμε στο ελάχιστο δυνατόν και αν είναι δυνατό ζητούμε κάποιο αντάλλαγμα, όπως π.χ. αποπληρωμή σε δόσεις ή αναβολή για κάποιο χρόνο της εξόφλησης. Αυτό θα μας δώσει χρόνο να δοκιμάσουμε αρκετά το αντικείμενο της αγοράς μας και να βεβαιωθούμε ότι είναι εντάξει και αποδίδει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
 • Αν η συμφωνία μας διαλαμβάνει ότι το αντικείμενο της αγοράς μας, θα μας παραδοθεί σε κατοπινό στάδιο, ή τμηματικά, το επιθεωρούμε προσεκτικά κατά την παραλαβή και σε περίπτωση που παραβιάζονται αυτά που συμφωνήθηκαν, ενημερώνουμε άμεσα και χωρίς κανένα δισταγμό τον προμηθευτή, ότι δεν το αποδεχόμαστε και δεν το παραλαμβάνουμε.

Μετά την παραλαβή του αντικειμένου της αγοράς μας, και μέσα στα πλαίσια του χρόνου που έχουμε το δικαίωμα υπαναχώρησης, ελέγχουμε τα πάντα για να βεβαιωθούμε ότι τούτο ανταποκρίνεται στην περιγραφή του και στα συμφωνηθέντα.

Αν το αντικείμενο της αγοράς δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα χαρακτηριστικά, ενημερώνουμε άμεσα και γραπτώς τον προμηθευτή και διατυπώνουμε με σαφήνεια την απαίτηση μας για αλλαγή ή υπαναχώρηση, με σεβασμό των δικαιωμάτων μας.

Αν το προϊόν, μετά τη χρήση του, παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα, ή κίνδυνο, τότε άμεσα διακόπτουμε τη χρήση και ενημερώνουμε σχετικά τον προμηθευτή και αν χρειαστεί την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, ή αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Μη ξεχνούμε ότι, πέρα από τη θεμιτή προστασία και διασφάλιση των δικών μας συμφερόντων, ακολουθώντας την πιο πάνω συμπεριφορά, αναδεικνύουμε τον δικό μας ρόλο και ασκούμε τη δική μας επιρροή σαν καταναλωτές στην αγορά και στην οικονομία γενικότερα, υποβάλλοντας και επιβάλλοντας προς κάθε κατεύθυνση την ανάγκη για σεβασμό μας σαν καταναλωτές και αιμοδότες της οικονομίας.


*Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by