Άρθρα
01/02/2010
Τα ελαστικά αυτοκινήτων και οι κίνδυνοι που περικλείουν
Της Δρ. Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου*


Τα ελαστικά των αυτοκινήτων δεν προκαλούν μόνο οδικά ατυχήματα αλλά μπορεί να είναι πηγή και άλλων κινδύνων. Μια σοβαρή απειλή για την υγεία των πολιτών μπορεί να προέρχεται από την ανεξέλεγκτη καύση των ελαστικών των διαφόρων οχημάτων. Η καύση αυτή, στις συνθήκες που συνήθως διεξάγεται, οδηγεί σε παραγωγή διοξινών και φουρανίων, ουσιών που αποτελούν τοξικά παραπροϊόντα και χαρακτηρίζονται ως Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι γιατί δεν βιοαποικοδομούνται, παραμένουν στο περιβάλλον και συσσωρεύονται στους ιστούς των ζωντανών οργανισμών. Οι Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι, POPs όπως αναφέρονται συντομογραφικά, αποτελούν σημαντική απειλή για τους ζωντανούς οργανισμούς λόγω της μεταφοράς τους στην τροφική αλυσίδα της βιοσυσσώρευσής τους στους ιστούς και της τοξικότητας που τους χαρακτηρίζει.

Μια άλλη πηγή κινδύνου με προέλευση τα ελαστικά των οχημάτων σχετίζεται με τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα, ο κίνδυνος προέρχεται από τους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗs), χημικές ουσίες που μπορεί να ήταν συστατικό των λαδιών από τα οποία προήλθαν τα ελαστικά και οι οποίες παραμένουν εγκλωβισμένες στη μάζα τους. Κατά την παραγωγή των ελαστικών χρησιμοποιούνται ποσότητες λαδιών οι οποίες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από πολύ επικίνδυνες ουσίες όπως είναι τα PAHs. Κατά τη χρήση των ελαστικών και την τριβή τους στο έδαφος, απελευθερώνονται πολύ μικρά σωματίδια ελαστικού, τα οποία διασπείρονται στο περιβάλλον και μπορεί με διάφορους τρόπους να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το συγκεκριμένο κίνδυνο και με την Οδηγία 2005/69/ΕΚ, η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε ως σημείο 50 στο Παράρτημα XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH προχώρησε στην εισαγωγή περιορισμών στην περιεκτικότητα των λαδιών που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ελαστικών σε PAHs από την 1.1.2010.

Όλες οι Ευρωπαϊκές βιομηχανίες ελαστικών και ειδικότερα ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Παρασκευαστών Ελαστικών μέλη των οποίων είναι μεγάλες εταιρείες όπως η Pirelli, Michelin, κ.ά. έχουν δραστηριοποιηθεί με στόχο την έγκαιρη συμμόρφωσή τους και την παραγωγή ελαστικών απαλλαγμένων από PAHs.

Η Κύπρος όπως και όλα τα Κράτη Μέλη έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για επιτήρηση της εφαρμογής του συγκεκριμένου περιορισμού. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια αρχή της Κύπρου για εφαρμογή του REACH, στο πλαίσιο των προγραμματισμών του για επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για χημικές ουσίες σχεδιάζει τη διεξαγωγή στοχευμένης εκστρατείας για έλεγχο των ελαστικών που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών που θα διασφαλίζουν την υγεία και ευημερία των πολιτών και την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

*Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by