Άρθρα
21/08/2009
Το Δικαίωμα "Διακίνησης"
Και τα άτομα με Κινητικά Προβλήματα στα αεροδρόμια

Του Χρύση Μιχαηλίδη


Σήμερα τα δικαιώματα των Ανθρώπων είναι δεδομένα και κατοχυρωμένα και ιδιαίτερα τα δικαιώματα των ατόμων που για διάφορους λόγους δυσκολεύονται να κινούνται, έχουν κατοχυρωθεί με ιδιαίτερες αποφάσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών και με νόμους ξεχωριστούς σε κάθε κράτος μέλος.
Άτομα τρίτης ηλικίας, εγκυμονούσες γυναίκες, ασθενείς και άτομα με αναπηρίες αποτελούν τον βασικό πυρήνα των ατόμων με κινητικά προβλήματα και των οποίων το δικαίωμα της ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ είναι κατοχυρωμένο με οδηγίες της Ε.Ε. με έμφαση προς τις αεροπορικές εταιρίες και τους διαχειριστές των αεροδρομίων .
Αν και βλέπομε σε κάθε αεροδρόμιο της Ε.Ε. ξεχωριστές υπηρεσίες έτοιμες να εξυπηρετήσουν με τροχοκαθίσματα και συνοδούς κάθε επιβάτη που έχει κάποιο πρόβλημα διακίνησης εντός του αεροδρομίου, ακόμα δυστυχώς τα προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και να δυσκολεύουν αφάνταστα κάθε άτομο με κινητικό πρόβλημα αποφασίσει να ταξιδεύσει με αεροπλάνο.
Τα προβλήματα ξεκινούν από τι στιγμή που το άτομο με κινητικό πρόβλημα φθάσει στο αεροδρόμιο και δεν μπορεί να παρκάρει εμπρός από το αεροδρόμιο και οι αλλοδαποί υπεύθυνοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν μαζί του.
Ακολουθεί η αδυναμία (όχι πάντοτε) των υπαλλήλων των αεροπορικών εταιριών να διαχειριστούν ορθά τα ιδιωτικά τροχοκαθίσματα των επιβατών.
Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρομε ότι το τροχοκάθισμα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΗ, δεν πηγαίνει ως αποσκευή στο αεροπλάνα αλλά συνοδεύει τον επιβάτη μέχρι την είσοδο του αεροπλάνου, εκεί ο συνοδός ή άλλος υπάλληλος το αποθηκεύει τελευταίο, για να βγει πρώτο και να αναμένει τον ιδιοκτήτη του με τη προσγείωση στη έξοδο από το αεροπλάνο και με ένα νέο συνοδό.
Έτσι το τροχοκάθισμα χρίζει διαφορετικής μεταχείρισης, με ειδικά έντυπα (ειδική καρτέλα επί του τροχοκαθίσματος) και δεν ζυγίζεται ούτε και χάνεται στα αεροδρόμια (προσωπικά μου έτυχε να έλθω Κύπρο και το τροχοκάθισμά μου να μείνει στο προηγούμενο αεροδρόμιο).
Άρα τόσο ο υπάλληλος της εταιρίας κατά των έλεγχο των εισιτηρίων (chake inn) πρέπει να διαχειριστεί ορθά το τροχοκάθισμα και ακολούθως ο συνοδός να γνωρίζει πως να αποθηκεύσει το τροχοκάθισμα με την είσοδο του επιβάτη στο αεροπλάνο .
Σίγουρα ΔΕΝ πληρώνει ο επιβάτης για το βάρος του τροχοκαθίσματος, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε λόγου προβάλει η υπάλληλος, διότι το τροχοκάθισμα είναι μέρος του εαυτού του επιβάτη που το έχει ανάγκη.
Οποιαδήποτε άλλη μεταχείριση ΑΦΑΙΡΕΙ το δεδομένο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ από τον συγκεκριμένο επιβάτη και αυτό καθιστά την αεροπορική εταιρία υπόλογη και ένοχη παραβίασης συγκεκριμένης Οδηγίας της Ε.Ε.
Είναι καιρός οι οργανώσεις των ατόμων με κινητικά προβλήματα να προστατεύσουν τα μέλη τους (εκεί που θα τους το ζητήσουν) και να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους ως οι μόνοι καθ΄ ύλη αρμόδιοι για το θέμα αυτό.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by