Άρθρα
12/05/2009
Νανοτεχνολογία – πρόκληση και ευκαιρίες ή κίνδυνοι και απειλή (Β)
Του Δρα Λουκά Αριστοδήμου*


Προβλήματα που σχετίζονται με την Νανοτεχνολογία

Μια σειρά από προβλήματα: ηθικής, κίνδυνοι για την ασφάλεια του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, κοινωνικοοικονομική αναστάτωση, νανοεξοπλισμοί και διάβρωση της Δημοκρατίας έχουν σχέση με τη Νανοτεχνολογία.

Προβλήματα Ηθικής

Τα ηθικά προβλήματα προκύπτουν από το ρόλο που προσδίδεται στη Νανοτεχνολογία για να χειρισθεί τα πρωτογενή και γενεσιουργά στοιχεία της ζωής.

Ηθικό πρόβλημα προκύπτει από την επιθετική τακτική της εμπορευματοποίησης που επιτυγχάνεται από την έρευνα που γίνεται με δημόσιους πόρους, αλλά που, δυστυχώς, οδηγείται σε αθέμιτους εμπορικούς και στρατιωτικούς σκοπούς

Η αποτυχία των κυβερνήσεων να ελέγξουν τη ραγδαία είσοδο των νανοπροϊόντων και των νανοϋλικών πριν να γίνει δυνατή η διακρίβωση επακριβώς των θεμάτων που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον, είναι επίσης ένα ηθικό πρόβλημα.

Η Νανοβιοτεχνολογία δημιουργεί σοβαρά ηθικά ερωτήματα στο θέμα της δημιουργίας οργανισμών και κατασκευασμένων προϊόντων που περιέχουν βιολογικά και ανθρωπογενή συστατικά.

Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εργάζεται πάνω στη χρήση της συγκλίνουσας τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, των τεχνολογιών πληροφορικής και των γνωστικών επιστημών, με σκοπό να βελτιώσει την ανθρώπινη απόδοση πέρα από τα όρια που καθορίζονται από το είδος μας.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί ηθικά προβλήματα, στον βαθμό που αυτό θα αποτελέσει προγεφύρωμα για ακόμη μεγαλύτερη περιθωριοποίηση των ανθρώπων με ειδικές ικανότητες και επιπλέον θα δημιουργήσει πολίτες με αυξημένα πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων.

Κίνδυνοι για την ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος

Υπάρχουν αυξανόμενα τοξικολογικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα νανοσωματίδια ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους στην υγεία των ανθρώπων και του οικοσυστήματος.

Σημαντικοί επιστημονικοί οργανισμοί, ανάμεσα τους και η Βασιλική Κοινότητα Επιστημόνων του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν προειδοποιήσει ότι οι κίνδυνοι της νανοτοξικότητας είναι υπαρκτοί και σοβαροί.

Η Βασιλική Κοινότητα εξέδωσε το 2004, σύσταση ότι θα έπρεπε τα νανοσωματίδια να τα μεταχειρίζονται σαν νέα χημικά συστατικά και θα έπρεπε να γίνονται νέες αναλύσεις κινδύνων πριν την ενσωμάτωσή τους σε καινούρια προϊόντα.
Επίσης πρότεινε όπως οι βιομηχανίες και τα ερευνητικά εργαστήρια να χειρίζονται τα νανοσωματίδια σαν επικίνδυνα υλικά και μέχρις ότου κατανοήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις τους, θα έπρεπε να αποφεύγεται η διοχέτευση τους στο περιβάλλον.

Επιπλέον κανένα κράτος στον κόσμο δεν έχει εισαγάγει ένα ρυθμιστικό σύστημα νόμων και κανονισμών για να προστατέψει την υγεία των εργατών, του κοινού και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που σχετίζονται με την νανοτοξικότητα.

Η Βασιλική Κοινότητα έκανε ξεκάθαρη σύσταση απαγόρευσης της σκόπιμης απελευθέρωσης νανοσωματιδίων για βιοθεραπεία, μέχρις ότου γίνουν περισσότερο κατανοητές οι οικολογικές τους επιπτώσεις. Παρόλα αυτά αυτό συμβαίνει κατά κόρον.

Ανησυχίες που σχετίζονται με την δυνατότητα της σκόπιμης ή τυχαίας διοχέτευσης αυτοαναπαραγόμενων οργανισμών οι οποίοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οικολογική καταστροφή δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Κοινωνικοοικονομικές αναταράξεις

Πολύ λίγη προσοχή έχει δοθεί σε μελέτες που να στοχεύουν στις πιθανές κοινωνικές αναταράξεις και στη μαζική απώλεια θέσεων εργασίας, σαν συνέπεια της εξάπλωσης της βιομηχανίας της Νανοτεχνολογίας και της αντικατάστασης των υφισταμένων βιομηχανιών από αυτή.

Καινούργια νανοσωματίδια θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες αγορές για καθημερινά αγαθά, να διαταράξουν το εμπόριο και να ελαχιστοποιήσουν τις θέσεις εργασίας σε σχεδόν κάθε επιχείρηση.

Οι βιομηχανικοί αναλυτές της LUX Inc έχουν προειδοποιήσει ότι η Νανοτεχνολογία θα έχει σαν αποτέλεσμα μια μεγάλης κλίμακας διατάραξη των αγορών καθημερινών αγαθών και όλων των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ακριβώς όπως η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία, χτύπησε τους νηματουργούς και τις υφάντρες έτσι και η νανοτεχνολογία θα διαταράξει μία πληθώρα εταιρειών και βιομηχανιών μιας τεράστιας οικονομικής αξίας.

Αυτό θα μπορούσε επίσης να έχει ένα καταλυτικά καταστροφικό αποτέλεσμα στους ανθρώπους του Νότου των οποίων οι χώρες βασίζονται στο εμπόριο των πρώτων υλών (π.χ. ελαστικό, βαμβάκι, χαλκό) που θα αντικατασταθούν από νανοϋλικά.

Θα υπάρξουν ξεκάθαρες επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας με την παρασκευή μοριακά κατασκευασμένων συστημάτων.

Η εισαγωγή νανοανιχνευτών μαζί με την αυτοματοποιημένη παραγωγή, έχει την δυνατότητα να μειώσει την ζήτηση για αγροτικές εργασίες και βιομηχανικούς εργάτες.

(η συνέχεια στο Γ’ μέρος)


*Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by