Άρθρα
17/07/2007
Συνέντευξη στην εφημερίδα Αλήθεια για την εισαγωγή του Ευρώ
Του Δρα Λουκά Αριστοδήμου*


Ερώτηση: Με απλά λόγια τι πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής για το Ευρώ;

Απάντηση: Ο Κύπριος καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει πως τελεσίδικα πλέον το Ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα μας από την 1η Ιανουαρίου 2008 και πως η λίρα μας ανήκει στην ιστορία.

Ο καταναλωτής δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Απλά θα πρέπει να αναζητήσει να ενημερωθεί και να γνωρίσει τι αυτή η αλλαγή σημαίνει για την καθημερινή ζωή και την οικονομική συμπεριφορά του στην αγορά.

Για την ενημέρωση του οι υπηρεσίες του κράτους και εμείς, σαν Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, με τα τηλέφωνα, την ιστοσελίδα μας και την εφημερίδα μας «Ποιότητα Ζωής» είμαστε στη διάθεση του.

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν οικονομικά οφέλη για τους καταναλωτές από την υιοθέτηση τους Ευρώ;

Απάντηση: Ο Κύπριος καταναλωτής θα έχει ποικιλία ωφελημάτων από την εισαγωγή του Ευρώ.
- Πρώτα θα στηρίζεται σ’ ένα πιο ισχυρό και σταθερό νόμισμα που δεν επηρεάζεται από τοπικές κρίσεις.
- Με το Ευρώ θα μπορεί να συναλλάσσεται πιο εύκολα και φτηνά στις χώρες της Ε.Ε. είτε στις οικονομικές του δοσοληψίες είτε όταν ταξιδεύει.
- Θα απαλλαγή από τις σχετικές τραπεζικές προμήθειες και συναλλαγματικές χρεώσεις.
- Θα μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να ευεργετηθεί από χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού.
- Θα υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης διαφάνειας και σύγκρισης των τιμών προϊόντων που εισάγονται από χώρες της ευρωζώνης, πράγμα που αναμένουμε να ασκήσει ανάλογες πιέσεις για μείωση των αντίστοιχων τιμών και στην Κύπρο.

Ερώτηση: Μπορούν να παταχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας κατά την στρογγυλοποίηση των τιμών;

Απάντηση: Δυστυχώς, παρά τις προσδοκίες μας και παρά τις εντατικές προσπάθειες μας και του κράτους και παρά τις υποσχέσεις των επιχειρήσεων, η δυνατότητα πάταξης των πιθανών φαινόμενων αισχροκέρδειας, εξακολουθεί να είναι ένα στοίχημα στο οποίο δύσκολα θα ποντάραμε.
Με λύπη μας γνωστοποιήσαμε είδη καταγγελίες για τέτοια φαινόμενα στα οποία κάποιοι προμηθευτές, προχωρούν, με τη δικαιολογία της «ελεύθερης αγοράς» και ότι «η ζωή συνεχίζεται» σε αυξήσεις τιμών σε μια σειρά από προϊόντα περιπτέρων και μικροκαταστημάτων.
Εμείς καταδικάζουμε παρόμοιες νοοτροπίες και κάνουμε έκκληση όπως οι τιμές συγκρατηθούν κατά τη μεταβατική περίοδο που είναι μόνο μερικοί μήνες. Αυτό θα αύξανε την επιτυχία μας σαν κράτος και παράλληλα και την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο Ευρώ που είναι και το αναμενόμενο.

Ερώτηση: Πως κρίνεται την έως τώρα ενημερωτική εκστρατεία για το Ευρώ; Υπάρχουν κάποιες ομάδες του πληθυσμού στους όποιους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση;

Απάντηση: Η ενημερωτική εκστρατεία κυμάνθηκε χρονικά σε όχι ικανοποιητικά, κατά την άποψη μας επίπεδα. Χρειαζόταν μεγαλύτερη εξωτερίκευση προς το καταναλωτικό κοινό και περισσότερη ένταση, η οποί βέβαια εφαρμόζεται τώρα.
Έχουμε την άποψη πως για διαφορετικούς λόγους, περισσότερη και απευθείας ενημερωτική δουλειά θα πρέπει να γίνει σε ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι και κάτοικοι υπαίθρου, παιδιά και νεολαία, οικοκυρές και εργαζόμενοι.

Δρ. Λούκας Αριστοδήμου
Πρόεδρος Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by