Άρθρα
17/11/2007
Ανάπτυξη, Καταναλωτής και Ποιότητα Ζωής
Του Δρα Λουκά Αριστοδήμου*


Αναμφίβολα δύο από τους βασικούς στόχους κάθε κοινωνικοοικονομικής πολιτικής είναι η επίτευξη ενός ικανοποιητικού επίπεδου οικονομικής μεγέθυνσης και ενός ικανοποιητικού επίπεδου ποιότητας ζωής. 

Άποψη μας είναι πως αντικειμενικά, αξιολογικά και ωφελιμιστικά η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής πρέπει να είναι ο υπέρτατος στόχος αν όχι και ο απόλυτος γιατί, άλλως πως απλά, μακροπρόθεσμα δεν παράγεται ουσιαστική πρόοδος.

Η χρήση της ποιότητα ζωής σαν έννοια που χαρακτηρίζει ένα οικονομικοκοινωνικό μέγεθος είναι σχετικά νέα και έχει κατά κάποιο τρόπο αντικαταστήσει τον όρο «βιοτικό επίπεδο» που χρησιμοποιούσαν μέχρι πρόσφατα οι κοινωνιολόγοι και οι πολιτικοί και που εμπεριείχε τόση αδικία όση και η κατανομή του ΑΕΠ με το οποίο σχεδόν ταυτιζόταν.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αναλυτική προσπάθεια να δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι ο όρος «βιοτικό επίπεδο» ήταν άδικος και δεν απέδιδε, αφού είναι αρκετό να πούμε ότι σε πολλές χώρες, παρά την ομολογουμένως θεαματική μεγέθυνση του ΑΕΠ, η κοινωνική ανισότητα αντί να μειωθεί όλο και διευρυνόταν.

Τι είναι όμως αυτό που ονομάζουμε ποιότητα ζωής; Ποιες είναι οι συνισταμένες της πάνω στις οποίες θα πρέπει να γίνεται η στόχευση και που να επιτρέπουν δυνατότητα μέτρησης και σύγκρισης;

Η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η ασφάλεια, οι δημόσιες συγκοινωνίες, η εφαρμογή των νόμων, η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών-καταναλωτών και η στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια απλή και μη εξαντλητική απαρίθμηση των κυριότερων συνισταμένων της.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση μιας κοινωνίας, η δε δεύτερη μπορεί να θεωρηθεί και ως προϋπόθεση για την πρώτη. Αντίθετα, πολλές φορές, η οικονομική μεγέθυνση δεν συνεπάγεται και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η ΕΕ και κατ’ επέκταση τα κράτη μέλη της δίνουν μεγάλη σημασία στην επίτευξη μιας κοινωνικής συνοχής. Αυτό όμως, κατά τη γνώμη μας, για να μπορεί να επιτυγχάνεται, θα πρέπει, σαν επιτακτική ανάγκη, η οικονομική μεγέθυνση να είναι επωφελής για το σύνολο της κοινωνίας και να συνοδεύεται από μια ισόρροπη κατανομή του εθνικού εισοδήματος.

Είναι εδώ που υπεισέρχεται ο ρόλος του κράτους, ο οποίος είναι και πολύ σημαντικός. Εκτός από την διαμόρφωση πολιτικής για αντιστοιχία οικονομικής μεγέθυνσης και ποιότητας ζωής, το κράτος μπορεί, με διάφορους τρόπους να φροντίζει και να ενισχύει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Μεταξύ των άλλων ενεργειών του κράτους είναι και κάποιες που αφορούν άμεσα την προστασία των καταναλωτών όπως, η διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου έτσι που η αγορά να λειτουργεί αρκούντως ανταγωνιστικά.

Επίσης το κράτος πρέπει με τις πολιτικές του να φροντίζει για τον σεβασμό των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος με τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης κατανάλωσης και μιας αειφόρας ανάπτυξης.

Τέλος, για να μπορεί η ποιότητα ζωής να αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες μιας σωστής διαβίωσης του ανθρώπου, το κράτος θα πρέπει, μέσα από τις αναπτυξιακές και άλλες πολιτικές του, να φροντίζει για:
• τη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος,
• τη σταδιακή εξάλειψη της φτώχειας και των ασθενειών,
• τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών και τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ηχορύπανσης,
• την εξάλειψη του φόβου με τον έλεγχο και περιορισμό της εγκληματικότητας,
• την αύξηση της διαφάνειας για τον περιορισμό της διαπλοκής, της διαφθοράς και του ρουσφετιού
• τον περιορισμό της κοινωνικής ανισότητας κλπ
--------------------------------------------------------
Ο Δρ. Λούκας Αριστοδήμου είναι πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by