Άρθρα
14/04/2008
Κίνδυνοι και επιπτώσεις από τις περικοπές νερού
Του Γρηγόρη Γεωργιάδη*


Σύμφωνα με τον περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) 87(Ι)/2001, που είναι σχεδόν ακριβής μετάφραση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/83 ΕΕ, προβλέπεται ότι οι "Φορείς Ύδρευσης" (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια κλπ) είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ νερό (που δεν θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία) για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το ασύμβατο που παρουσιάζεται στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι εφαρμόζοντας τη στρατηγική των διακοπών νερού με απόφαση της ΚΔ η ίδια η ΚΔ θα παραβιάσει το Νόμο Της αφού βάσει των προτύπων και κανονισμών διαχείρισης νερού ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση στάσιμου νερού πέραν των 24 ωρών λόγω του ανεπιθύμητου αναπτυσσόμενου βακτηριολογικού φορτίου που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία.

Από φυσικοχημικής πλευράς το "εγκλωβισμένο" νερό που παρέχεται μετά από διακοπή πέραν των 24 ωρών δεν συνάδει με τις παραμέτρους ποιότητας του Νόμου τουλάχιστο όσον αφορά την καθαρότητά του και την περιεκτικότητα σε σίδηρο.

Στις περιπτώσεις που στο δίκτυο υδροδότησης υπάρχουν μεταλλικοί αγωγοί με βάση το σίδηρο τότε η κατάσταση καθίσταται δραματικότερη λόγω της επιταχυνόμενης διάβρωσής τους που οφείλεται στην εναλλαγή συνθηκών λειτουργίας όπως νερό-αέρας (οξυγόνο) με αποτέλεσμα την καταστροφή των αγωγών (κόστος επιδιορθώσεων και απώλειες νερού) την επιμόλυνση του νερού λόγω των διαρροών, την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη μη παθογόνων βακτηρίων σιδήρου που ταυτόχρονα επιταχύνουν περαιτέρω την διάβρωση των αγωγών (και κατά συνέπεια την παραγόμενη σκουριά) αλλά και φορτίζουν επικίνδυνα το δίκτυο (σε ένα βακτηριολογικά φορτισμένο νερό από μη παθογόνους υπάρχει αυξημένος κίνδυνος της παράλληλης ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών) και κατ'αυτό τον τρόπο οδηγούμαστε σε μια εντελώς ανεξέλεγκτη επικίνδυνη κατάσταση για τη Δημόσια Υγεία.

Το πιο δραματικό της όλης ιστορίας είναι οι απληροφόρητοι και κατά συνέπεια ανυποψίαστοι καταναλωτές που υπό το φάσμα της διακοπής νερού γρηγορούν να αυξήσουν τους αποθηκευτικούς χώρους σε νερό ύδρευσης χωρίς να γνωρίζουν ότι με αυτό τον τρόπο εισάγουν στο σπίτι τους μια βακτηριολογική βόμβα !!!

Με τις πιο πάνω τραγικές πραγματικότητες η στρατηγική εξοικονόμησης νερού με τη μέθοδο των διακοπών νερού πρώτον κάθε άλλο πάρά εξοικονόμηση επιτυγχάνεται λόγω των απωλειών από την πρόκληση διαρροών στο σύστημα υδροδότησης αλλά και λόγω της αύξησης των αποθηκευτικών χώρων νερού στα νοικοκυριά, δεύτερον θέτουν σε άμεσο κίνδυνο της Δημόσια Υγεία και λόγω αυτού τρίτον παραβιάζεται ο Νόμος 87(Ι)/2001.

Συνεπώς αντί οι διάφοροι Αρμόδιοι να έπειθαν τον Αρμόδιο Υπουργό για διακοπές νερού θα έπρεπε να υποδείκνυαν το σοβαρότατο κίνδυνο μιας τέτοιας ενέργειας και θα έπρεπε να έπειθαν τον προκάτοχό του υποβάλλοντας εμπεριστατωμένα σχέδια αντιμετώπισης της επερχόμενης λειψυδρίας !

Όσον αφορά το άλλο μέγα Κεφάλαιο μεταφοράς νερού από άλλη χώρα επί του παρόντος θα αρκεστώ να επισημάνω πρώτο τον έλεγχο του νερού πηγής (γεγονός που ήδη έχει επισημανθεί από τον Αρμόδιο Υπουργό), δεύτερο την καταλληλότητα των υδατοδεξαμενών του πλοίου που θα μεταφέρει το νερό (απολύμανση δεξαμενών νερού με πρότυπες μεθόδους, διαβρεχόμενα υλικά που να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό, κανονισμοί γενικής υγιεινής υδατοδεξαμενών) και τρίτο τη διατήρηση της καταλληλότητας του μεταφερόμενου νερού (το πιο πιθανόν όπως διαφαίνεται το νερό θα παραμείνει πέραν των 24 ωρών εντός των υδατοδεξαμενών του πλοίου οπότε θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνεχόμενη απολύμανση του νερού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του)
------------
ΥΓ Το ΤΑΥ έχει καλυφθεί εκ πρώτης όψεως νομικά διότι δεν θα διακόπτει την παροχή νερού απλά θα (θα κάνει περικοπές, «έξυπνο») την μειώσει κατά 30%. Οι υπόλοιποι Φορείς Ύδρευσης όμως που προμηθεύονται νερό από το ΤΑΥ είναι νομικά εκτεθειμένοι διότι θα προβαίνουν σε διακοπή νερού πέραν των είκοσι τεσσάρων ωρών με αποτέλεσμα να παρέχουν νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

*Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Αρ. Μητρ. ΕΤΕΚ Α012086, Αρ. Μητρ. ΤΕΕ 55080, Αρ. Μητρ. ΠΕΕΧ 0029
“City and Guilds Certified of minimizing the risks of Legionella in Water Systems,
Swimming Pools maintenance & operation”


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by