Ανακοινώσεις
07/09/2012
Συμπληρώματα Διατροφής τα οποία περιέχουν την ουσία 1,3 Dimethylamylamine (DMAA)

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, ημερομηνίας 06.09.2012, για Συμπληρώματα Διατροφής τα οποία περιέχουν την ουσία 1,3 Dimethylamylamine (DMAA), το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έλαβαν νέα πληροφόρηση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σύμφωνα με την οποία σε συγκεκριμένες παρτίδες των πιο κάτω Συμπληρωμάτων Διατροφής βρέθηκε η εν λόγω ουσία, η οποία και αναγράφεται στα συστατικά τους: 

1. Jack3D
2. Launched
3. Rocket
4. Spirodex
5. Napalm
6. Lipo 6 Black
7. Fusion Supplements Geranamine
8. Hemo– Rage
9. Tested Burner
10. Mass Pump3D
11. PreSurge Unleashed
12. Beta– Cret Extreme
13. Noxpump
14. Black Bombs
15. Thermogenic Detonator
16. Dexaprine Maximise
17. Endoburn
18. NeuroCore
19. Mesomorph
20. OxyElite
21. 1.M.R.
22. Nox Pump Performance / Nox Pump Xtreme
23. Hydroxy STIM
24. Mutant Mayhem
25. Heat Accelerated
26. Nox Pump
27. Shock Wave Fruit Punch
28. Iron Horse Show Time
29. STIM– FORCE
30. Eclipse
31. D– Stunner
32. Extreme Beta Crét
33. Ripped Freak
34. Crack
35. Rush
36. Code Red
37. Flash over
38. White lightning

Καλούνται οι καταναλωτές που δυνατό να έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα, όπως ελέγξουν κατά πόσο αναγράφεται στα συστατικά τους η ουσία DMAA και σε τέτοια περίπτωση να μην τα καταναλώσουν. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ουσία μπορεί να αναφέρεται στα συστατικά σαν 1,3-dimethylamylamine / DMAA / geranium extract / geranamine / methylhexanamine / 4-methylhexane-2-amine, ενώ δεν είναι όλες οι παρτίδες των πιο πάνω προϊόντων που την περιέχουν.

Σε περίπτωση που προκύψουν νέες πληροφορίες για το θέμα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες θα ενημερώσουν κατάλληλα το καταναλωτικό κοινό.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by