Ανακοινώσεις
08/08/2007
Προσοχή: Σοκολάτα σε προσφορά 1+1 αλλά με ληγμένη ημερομηνία

Στις 06/08/07 καταγγέλθηκε εγγράφως και ενυπόγραφα στην Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω η πώληση από υπεραγορά του Στροβόλου σοκολάτας με την επωνυμία «Cadbury Dairy Milk Whole Nut», 49 gr. Με ληγμένη ημερομηνία.

Συγκεκριμένα η σοκολάτα ευρισκόταν στα ράφια της υπεραγοράς σε προσφορά 1+1 δωρεάν. Η σοκολάτα με ημερομηνία λήξης 01/2007 έφερα αρ. παραγωγής L5200N62 00:20 και ήταν περιτυλιγμένη με άλλη μαζί κατά τρόπο που να μη φαίνονται οι ημερομηνίες λήξης. Να σημειωθεί ότι και η άλλη σοκολάτα έφερε ημερομηνία 08/2007, δηλ. πολύ κοντά στη λήξη επίσης.

Η περίπτωση θεωρήθηκε πολύ σοβαρή, κυρίως και γιατί η συγκεκριμένη σοκολάτα καταναλώθηκε από παιδάκι, γι’ αυτό και καταγγέλθηκε στη συνέχεια στις Υγειονομικές Υπηρεσίες που αμέσως έστειλα επιθεωρητή στη συγκεκριμένη υπεραγορά. Κατά την έρευνα βρέθηκαν στα ράφια και άλλες σοκολάτες με το ίδιο πρόβλημα, η δε υπόθεση πήρε το δρόμο της περεταίρω διερεύνησης με τον προμηθευτή με στόχο τη δικαιοσύνη.

Από έρευνα που η δική μας οργάνωση έκανε στη συνέχεια παρατηρήσαμε ότι σε όλες τις υπεραγορές, περίπτερα και μικροκαταστήματα που ελέγχθηκαν, βρέθηκε πληθώρα παρόμοιων προϊόντων, που ας σημειωθεί απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, σε προσφορές 1+1, 2+1, 3+1 κλπ. Τα οποία ήσαν περιτυλιγμένα με τον ίδιο απαράδεχτο τρόπο ώστε να μη φαίνονται οι ημερομηνίες λήξης τους. Όπως ήταν φυσικό και αυτές οι περιπτώσεις καταγγέλθηκαν και ελπίζουμε οι Υγειονομικές Υπηρεσίες να έκαναν τη δουλειά τους.

Εμείς θέλουμε να επισύρουμε την προσοχή των καταναλωτών ότι οι ίδιοι πρέπει πρώτοι να ασκούμε έλεγχο κατά την αγορά τέτοιων προϊόντων, σχίζοντας το περιτύλιγμα για να βεβαιωθούμε ότι οι ημερομηνίες λήξης είναι εντάξει.

Επίσης θέλουμε να προτρέψουμε όλους όπως σε παρόμοιες με την πιο πάνω περιπτώσεις, προβαίνουν σε καταγγελία. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουν τον εαυτό τους, τα παιδιά τους αλλά και τους άλλους αφού παρεμβάλλουν εμπόδια σε ασυνείδητους που δεν σέβονται τον καταναλωτή και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία όλων μας.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by