Ανακοινώσεις
03/08/2012
Ανακοίνωση Υγειονομικών Υπηρεσιών και Γενικού Χημείου του Κράτους για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η εταιρεία  Jumbo Trading Ltd  επιθυμεί να πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό ότι το πιο κάτω περιγραφόμενο προϊόν δεν συνάδει  με την απαίτηση του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004 περί μετανάστευσης μολύβδου &  καδμίου.
Είδος: Γυάλινο φλυτζάνι Nature Blue Green
Barcode No.: 0405479000030
H εταιρεία έχει ήδη προβεί σε απόσυρση του εν λόγω προϊόντος.
Επειδή όμως είναι δυνατό κάποια ποσότητα να βρίσκεται στην κατοχή των καταναλωτών, προτρέπονται όσοι το κατέχουν να το επιστρέψουν  στα καταστήματα μας για αντικατάσταση.


Η εταιρεία Ακτύπητο Λτδ πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι μετά από δειγματοληψία σε σετ από τρία γυάλλινα χρωματιστά ποτήρια «GREEN APPLE» με γαλάζια, κόκκινη, λαχανί και κίτρινη λωρίδα, με barcode 6933890319607 χώρα προέλευσης Κίνα, διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζουν μεγάλη μετανάστευση μολύβδου και καδμίου πέραν των επιτρεπτών ορίων και παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το προϊόν όπως αποσυρθεί από οικιακή χρήση ή επιστραφεί στα καταστήματα μας.


Η εταιρεία Ν.Σ. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ Λτδ, Μετοχίου 24, Λευκωσία, τηλέφωνο 22778847 πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι μετά από δειγματοληψία σε ποτήρια νερού με ρίγες χρωματιστές με ονομασία SEA PRINTING CUP-RAINBOW, με barcode 5290504396111 και με χώρα προέλευσης την Κίνα, παρουσιάζουν μεγάλη μετανάστευση μολύβδου και καδμίου, και παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το προϊόν όπως αποσυρθεί από οικιακή χρήση ή να επιστραφεί στο κατάστημα της εταιρείας.


ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι πιο πάνω περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης των ελέγχων που διεξάγουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους, σε υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα, τόσο σε επίπεδο αγοράς όσο και στο στάδιο της εισαγωγής.

Σε μια περίπτωση απαγορεύτηκε η εισαγωγή και κυκλοφορία ποσότητας πλαστικών κουτάλων (2 είδη), λόγω του ότι βρέθηκε να απελευθερώνουν Πρωτοταγή Αρωματικές Αμίνες κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Με την ευκαιρία αυτή  οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συμβουλεύουν τους εισαγωγείς τέτοιων προϊόντων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιλέγουν τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές ζητώντας όλα εκείνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για διασφάλιση της ποιότητας των εν λόγω  προϊόντων.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν θα επιτρέψουν την είσοδο και κυκλοφορία τέτοιων προϊόντων πριν υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις και εξασφαλίσουν τα αναγκαία συνοδευτικά πιστοποιητικά και θα λαμβάνουν μέτρα επιβολής εναντίον όσων δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by