Ανακοινώσεις
28/07/2012
Επικίνδυνο Τυρί ROQUEFORT AOP

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας επιθυμούν να πληροφορήσουν τους καταναλωτές ότι έχουν λάβει σχετική γνωστοποίηση από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) σύμφωνα με την οποία το πιο κάτω τρόφιμο παρουσιάζει σοβαρή μικροβιολογική μόλυνση και ενδέχεται να κυκλοφορεί στην Κυπριακή αγορά:

Ονομασία: Τυρί ROQUEFORT AOP
Εμπορική Επωνυμία: DECASSE
Βάρος: 100 γραμμάρια
Αριθμός παρτίδας: 12 046 6 173
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 19/11/2012

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διενεργούν εντατικούς ελέγχους με σκοπό να διαπιστώσουν κατά πόσο αυτό έχει κυκλοφορήσει στην Κυπριακή αγορά.

Ως εκ τούτου, για καθαρά προληπτικούς λόγους και μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες, προτρέπονται οι καταναλωτές που πιθανόν να έχουν στην κατοχή τους το προαναφερόμενο τρόφιμο, όπως μην το καταναλώσουν και το επιστρέψουν στους χώρους απ’ όπου το αγόρασαν.

Το Υπουργείο Υγείας θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης για περαιτέρω ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by