Ανακοινώσεις
13/08/2007
Αναστολή λειτουργίας της APOLLO PASTRIES LTD

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνουν ότι μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και εφαρμόζοντας το άρθρο 14(1)(4)(α)(β) των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 – 2006 έχουν προβεί στην έκδοση διατάγματος αναστολής της λειτουργίας του πιο κάτω υποστατικού για 4 ημέρες επειδή στις 13.8.2007 διαπιστώθηκε ότι σε αυτό επικρατούν σοβαρές υγειονομικές ελλείψεις, παραλείψεις και συνθήκες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Ονομασία Επιχείρησης: APOLLO PASTRIES

Είδος Επιχείρησης: Υποστατικό παρασκευής ειδών ζαχαροπλαστικής

Διεύθυνση: Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός

Επιχειρηματίας: APOLLO PASTRIES LTD


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by