Ανακοινώσεις
04/07/2012
Τα μέλη της ΠΕΚΠΟΙΖΩ ξεπέρασαν τα 1000

Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής είναι Ανεξάρτητος, Ακομμάτιστος, Μη Κερδοσκοπικός και Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, κατά το πρότυπο και το πνεύμα αντίστοιχων Οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των σκοπών και στόχων της όπως αναφέρονται στο καταστατικό, είναι:

  • Να προσφέρει οργανωτικό σχήμα σ’ όλους τους Κύπριους καταναλωτές χωρίς κανένα είδος διάκρισης,
  • Να παρέχει με κάθε νόμιμο μέσο προστασία και βοήθεια για την προάσπιση και προώθηση του δικαιώματός τους (α) για μια άνετη και υγιή ζωή σ’ ένα υγιές και αειφόρα αναπτυσσόμενο περιβάλλον και, (β) όλων των άλλων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, όπως αυτά πηγάζουν μέσα από την κυπριακή νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, το Διεθνές Δίκαιο και τα διεθνώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα ειδικά δικαιώματα τους, ως μέρος του Διεθνούς Καταναλωτικού Κινήματος.
  • Να μελετά και να διεξαγάγει έρευνες για θέματα που αφορούν τους καταναλωτές και έχουν σχέση με το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και των οικονομικών και άλλων συμφερόντων τους καθώς και για θέματα που άπτονται της υγείας, της ασφάλειας και γενικά της ποιότητας ζωής τους.
  • Να επιδιώκει την ανάπτυξη και καλλιέργεια μέσα στην κυπριακή κοινωνία των πολιτών μιας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης, νοοτροπίας και κουλτούρας και να προάγει, να βελτιώνει και να αναπτύσσει στους καταναλωτές, από μικρής ηλικίας, μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, τις γνώσεις και την ικανότητα αυτοπροστασίας.

Ασφαλώς για να γίνουν αυτά καθώς και άλλα που δεν είναι δυνατό εξαντλητικά να αναφερθούν εδώ, η ΠΕΚΠΟΙΖΩ κάνει μια τεράστια προσπάθεια μέσα από τις Επιτροπές της Βουλής και σε άλλους Θεσμούς να επηρεάσει όσο γίνεται τις αποφάσεις που παίρνονται σε θάματα σχετικά. Για να είναι πιο πιστική χρειάζεται, μεταξύ άλλων, να έχει και ένα όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό μελών.

Προσπαθεί λοιπόν να κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να εγγράψει όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη. Τον περασμένο Ιούνιο οι νέες εγγραφές μελών στην Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής έχουν οδηγήσει τον συνολικό αριθμό σε πάνω από 1000.

Χιλιοστό μέλος είναι ο  κύριος Πανίκος Νεοφύτου, εκπαιδευτικός από τη Λεμεσό, ο οποίος, όπως και άλλοι, βλέποντα και εκτιμώντας τη δράση και το έργο μας τηλεφώνησε από μόνος του και έκανε οικογενειακή εγγραφή. Τον ευχαριστούμε, όπως και όλους και τον συγχαίρουμε γιατί η εγγραφή του συνέπεσε με το σημαδιακό αριθμό 1000.

Κάνουμε ξανά έκκληση σε όλους τους καταναλωτές να στηρίξουν την ΠΕΚΠΟΙΖΩ γιατί είναι η δική τους Οργάνωση που αγωνίζεται για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τους και για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by