Ανακοινώσεις
13/06/2012
Γιαούρτια με Ναταμικίνη

Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων για συνέχιση  των ελέγχων των γιαουρτιών που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά σχετικά με την ύπαρξη Ναταμυκίνης, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους συνεργάστηκαν με αποτέλεσμα να ληφθούν δείγματα τα οποία στάληκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους σε διαπιστευμένο εργαστήριο της Σλοβακίας όπου μετά από εργαστηριακή εξέταση έχει  εντοπιστεί το εν λόγω  συντηρητικό στα πιο κάτω γιαούρτια,  η προσθήκη του οποίου δεν επιτρέπεται στο συγκεκριμένο τρόφιμο:

 1. Είδος: Αιγοπρόβειο γιαούρτι, Παραλιμνίτικον «ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ»
  Κατανάλωση πριν από: 14/06/2012
  Βάρος: 200g
  Αποτέλεσμα: 829 μg/Kg Ναταμυκίνη - Ε235
   
 2. Είδος: Πρόβειο γιαούρτι, «Πρόξενος»
  Ημερομηνία Λήξης: 29/06/2012
  Βάρος: 450g
  Αποτέλεσμα: 52835 μg/Kg Ναταμυκίνη - Ε235
   
 3. Είδος: Γιαούρτι προβάτου 100% «Το ασυναγώνιστο» Βουγιουκλάκης
  Ανάλωση μέχρι (use by): 21/06/2012
  Βάρος: 450g
  Αποτέλεσμα: 14066 μg/Kg Ναταμυκίνη - Ε235

Η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και την αρχή της πληροφόρησης και προστασίας των καταναλωτών, με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών που πιθανό να έχουν στην κατοχή τους  τα πιο πάνω προϊόντα όπως αποφύγουν την κατανάλωσή τους.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις έχουν ενημερωθεί οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ως Αρμόδια Αρχή, οι οποίες ασκούν ελέγχους στις παρασκευαστικές διαδικασίες των εν λόγων υποστατικών με σκοπό την λήψη μέτρων.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες τονίζουν ιδιαίτερα σε όλους τους Υπεύθυνους Επιχειρήσεων Τροφίμων ότι θα συνεχίσουν τους ελέγχους τόσο στα υποστατικά όσο και στην αγορά για λήψη αποτελεσματικών μέτρων προς επίλυση του προβλήματος.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by