Ανακοινώσεις
21/08/2007
Προσοχή! Ακατάλληλα Κριτσίνια με ελαιόλαδο διπλοφουρνιστά JOHNSOF

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας επιθυμούν να πληροφορήσουν το καταναλωτικό κοινό ότι μέσα στα πλαίσια ελέγχου τροφίμων στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο του πιο κάτω περιγραφομένου τροφίμου το οποίο, μετά από εργαστηριακή εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι έχει αποκρουστική γεύση και οσμή, έχει υποστεί τάγγιση και είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Εμπορική Ονομασία. Κριτσίνια με ελαιόλαδο διπλοφουρνιστά JOHNSOF

Βάρος: 250gr

Παραγωγός: Παρασκευάζεται στην Ε. Ε. για την Pavlos Cake Industry Ltd

Χρονική ένδειξη: Ανάλωση μέχρι 01.04.08

Η εταιρεία που διαθέτει το προϊόν αυτό στην αγορά προβαίνει σε απόσυρσή του.

Συμβουλεύται το καταναλωτικό κοινό που πιθανόν να έχει στην κατοχή του το πιο πάνω τρόφιμο με τις συγκεκριμένες ενδείξεις να αποφύγει τη κατανάλωσή του.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by