Ανακοινώσεις
23/08/2007
Προσοχή! Αποφύγετε την κατανάλωση του Φυσικού Νερού Πηγής - Natural Spring Water

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας επιθυμούν να ανακοινώσουν ότι μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν, αρμόδιος λειτουργός τους προέβη σε έλεγχο του βυτιοφόρου οχήματος διανομής πόσιμου νερού που ανήκει στον κ. Πρόδρομο Παστελλά από το Λουβαρά Λεμεσού, με αριθμό εγγραφής ΗΑΜ 061. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το πιο πάνω πρόσωπο πωλούσε εμφιαλωμένο νερό το οποίο είχε εμφιαλώσει σε ανοικτό χώρο κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για την ποιότητα και ασφάλεια του.

Η εμφιάλωση αφορούσε συσκευασία των 18,9 λίτρων, με την πιο κάτω εμπορική επωνυμία.

ΦΥΣΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗΣ - NATURAL SPRING WATER «ΤΖΥΡΑ»
ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΗΛ: 99405328 25543432

Επειδή το συγκεκριμμένο εμφιαλωμένο νερό, έχει εμφιαλωθεί σε μη εγκεκριμένα υποστατικά και επειδή υπάρχει πιθανότητα να μη συμμορφώνεται με τις παραμέτρους που καθορίζονται στους περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμους, καλούνται οι καταναλωτές που δυνατόν να το έχουν στην κατοχή τους να αποφύγουν να το καταναλώσουν.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by