Ανακοινώσεις
20/02/2012
Οι θέσεις μας για το ωράριο των καταστημάτων

Με αφορμή την ανακίνηση ξανά του θέματος του ωραρίου των καταστημάτων η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, με σεβασμό και εκτίμηση προς την κάθε κατεύθυνση θέλει να δηλώσει ότι, κατά τη δική μας άποψη, δεν είναι αντικειμενικά τεκμηριωμένη η θέση ότι με τη γενίκευση του ωραρίου των τουριστικών περιοχών θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Αντίθετα η μακροχρόνια ζημιά που θα προκληθεί θα είναι πολύ μεγαλύτερη και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των καταναλωτών.

Θέλουμε να τονίσουμε για ακόμα μια φορά ότι η Π.Ε.Κ.Ποι.Ζώ βλέπει το όλο θέμα στη βάση σταθερών αρχών και κριτηρίων που συνοψίζονται στα πιο κάτω:

  1. Σε πρώτη θέση και σημασία πρέπει να τίθενται τα δικαιώματα των και τα συμφέροντα των καταναλωτών, τους οποίους όλες οι πλευρές επικαλούνται, με τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα των εργαζομένων και της κοινωνίας ευρύτερα.
  2. Στο εύρος του ωραρίου και η όλη λειτουργία των καταστημάτων θα πρέπει να ρυθμίζονται στη βάση της προστασίας του κοινωνικού ιστού και να είναι προσαρμοσμένα στις κυπριακές πραγματικότητες ζωής, οικογενειακές και κοινωνικές.
  3. Επίσης να λαμβάνει υπόψη τη διαμορφωμένη δομή της αγοράς η οποία πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί τις ισορροπίες συνύπαρξης και ανταγωνισμού μικρομεσαίων και μεγάλων καταστημάτων.
  4. Το εύρος του ωραρίου σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των μικρομεσαίων καταστημάτων για να μην οδηγήσει έτσι στη δημιουργία ολιγοπωλίων και στον περιορισμό του ανταγωνισμού.
  5. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, πρέπει να αποφευχθούν στείρες αντιγραφές από άλλες χώρες με άλλα μεγέθη και διαφορετικές συνθήκες, που θα οδηγήσουν σε ρυθμίσεις που να απολήγουν σε εξαντλητικά ωράρια.
  6. Τέλος αντικρίζοντας το θέμα των ωραρίων σε μακροπρόθεσμη βάση, θα θέλαμε όπως αυτά να διασφαλίζουν, παράλληλα με τα συμφέροντα των καταναλωτών και την κοινωνική συνοχή, με τη διατήρηση και ενίσχυση του οικογενειακού ιστού και του πυρήνα του, που είναι η υγιής οικογένεια αλλά παράλληλα να μην δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, θεωρούμε τις λύσεις που δόθηκαν το 2006 μέσα από τον υφιστάμενο νόμο σαν ισοζυγισμένες και ικανοποιητικές για όλους. Αυτό που περισσότερο χρειάζεται είναι η πιστή εφαρμογή με αυστηρότερες ποινές.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by