Ανακοινώσεις
13/02/2012
Έλεγχος των γιαουρτιών που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά

Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων για συνέχιση των ελέγχων των γιαουρτιών που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά σχετικά με την ύπαρξη Ναταμυκίνης, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους συνεργάστηκαν με αποτέλεσμα να ληφθούν δείγματα τα οποία στάληκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους σε διαπιστευμένο εργαστήριο της Σλοβακίας όπου μετά από εργαστηριακή εξέταση έχει εντοπιστεί το εν λόγω συντηρητικό στα πιο κάτω γιαούρτια, η προσθήκη του οποίου δεν επιτρέπεται στο συγκεκριμένο τρόφιμο:

1. Είδος: Στραγγιστό γιαούρτι, Αχναγάλ
Ημερομηνία Λήξης: 22/02/2012
Βάρος: 475 g
Αποτέλεσμα: 4390 μg/Kg Ναταμυκίνη - Ε235

2. Είδος: Γνήσιο πρόβειο γιαούρτι 100%, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ανάλωση μέχρι: 19/02/2012
Βάρος: 450 g
Αποτέλεσμα: 3302 μg/Kg Ναταμυκίνη - Ε235

3. Είδος: Χωριάτικο γιαούρτι, Άντρος Δημητριάδης
Best Before: 25/02/2012
Αριθμός Παρτίδας: 2-22-319
Βάρος: 750g
Αποτέλεσμα: 2574 μg/Kg Ναταμυκίνη - Ε235

Η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και την αρχή της πληροφόρησης και προστασίας των καταναλωτών, με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών που πιθανό να έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα όπως αποφύγουν την κατανάλωσή τους.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις οι Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεργάζονται στενά και σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες βιομηχανίες προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες τονίζουν ιδιαίτερα σε όλους τους Υπεύθυνους Επιχείρησης Τροφίμων ότι θα συνεχίσουν τους ελέγχους τόσο στα υποστατικά όσο και στην αγορά για λήψη αποτελεσματικών μέτρων προς επίλυση του προβλήματος.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by