Ανακοινώσεις
29/08/2007
Διάταγμα αναστολής λετουργίας αρτοποιείας

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνουν ότι μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και εφαρμόζοντας το άρθρο 14(1)(4)(α)(β) των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 – 2006 έχουν προβεί στην έκδοση διατάγματος αναστολής της λειτουργίας του πιο κάτω υποστατικού για 4 ημέρες επειδή στις 29.8.2007 διαπιστώθηκε ότι σε αυτό επικρατούν σοβαρές υγειονομικές ελλείψεις, παραλείψεις και συνθήκες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Ονομασία Επιχείρησης: “ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ”

Είδος Επιχείρησης: Υποστατικό Παρασκευής Ειδών Αρτοποιείας

Διεύθυνση: Λυκαβητού 9Α Λακατάμια, Λευκωσία

Επιχειρηματίας: Εταιρεία Μ&Α Double Trading Ltd


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by