Ανακοινώσεις
07/09/2007
Ακατάλληλες Κολυμβητικές Δεξαμενές

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας επιθυμούν να πληροφορήσουν το κοινό ότι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους που απορρέουν από την σχετική Νομοθεσία για τις Δημόσιες Κολυμβητικές Δεξαμενές συνεχίζουν τους σχετικούς ελέγχους και έχουν προβεί σε δειγματοληψίες νερού από διάφορες Κολυμβητικές Δεξαμενές.

Τα δείγματα εξετάστηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους και σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι το νερό 2 κολυμβητικών δεξαμενών, όπως φαίνονται πιο κάτω, σε δύο περιπτώσεις δεν πληρούσαν τα μικροβιολογικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στους περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμούς του 1996.

1. Κολυμβητική Δεξαμενή τουριστικών διαμερισμάτων Loutsiana στην Αγία Νάπα

2. Κολυμβητική Δεξαμενή τουριστικών διαμερισμάτων Senator No 2 στην Αγία Νάπα

Για τις πιο πάνω περιπτώσεις έχει γίνει εισήγηση προς τις Τοπικές Αρχές για λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων μη εξαιρουμένων και δικαστικών.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by