Ανακοινώσεις
01/11/2011
Λογαριασμοί ΑΗΚ

Αγαπητοί καταναλωτές,

Επειδή η Οργάνωση μας, για καθαρά τεχνικούς λόγους, δεν είναι ακόμα έτοιμη να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της ΑΗΚ για το θέμα της πρόσθετης φορολογίας, πιο κάτω σας παραθέτουμε δείγμα επιστολής που είναι καλά να χρησιμοποιήσετε για την πληρωμή λογαριασμού της ΑΗΚ από τώρα και στο εξής.

Η επιστολή αυτή είναι καλά να δοθεί αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της ΑΗΚ ή/και σε όποιο γραφείο πληρωμής των τιμολογίων της ΑΗΚ, ή να σταλεί με διπλό συστημένο ταχυδρομείο.

Η παράδοση/αποστολή είναι καλά να γίνει από τώρα ή μερικές μέρες πριν την ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού με οποιονδήποτε τρόπο κι’ αν γίνει αυτή (σε ταμείο ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού).

Αν θα παραδώσετε προσωπικά την επιστολή, πάρετε μαζί σας ένα δεύτερο αντίγραφο να σας το σφραγίσουν για παραλαβή. Μη διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε για τυχόν ερωτήσεις στο 22313111.


........ Οκτωβρίου, 2011.

Κυρίους

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Οδός Αμφιπόλεως αρ. 11

2025 Στρόβολος

Κύριοι,

Σε σχέση με τον/τους πιο κάτω λογαριασμό/ούς μου, σας πληροφορώ ότι ενίσταμαι στην επιβολή της πρόσθετης επιβάρυνσης η οποία είναι παράνομη και/ή αντισυνταγματική. Συνεπώς, ο/οι λογαριασμός/οί μου θα εξοφλείται/ούνται στο εξής άνευ βλάβης και με επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων μου.

Αρ. Λογαριασμού/ών:

Υποστατικό/ά:

Με τιμή,

(όνομα και υπογραφή)

Παρεληφθει:

(ημερομηνία, όνομα και σφραγίδα)


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by