Ανακοινώσεις
10/12/2007
Καταδίκες και Ποινές - Ανακοίνωση Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας

Καταδίκες και ποινές που επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο ύστερα από διώξεις που έγιναν σύμφωνα με τον"Περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμο ΤΟΥ 1996 έως 2006", τους απορρέοντες κανονισμούς και τους "Περί της Υγιεινής και του επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμούς" και για τις οποίες εκδόθηκαν αποφάσεις κατα την περίοδο του Οκτωβρίου, 2007.

1. Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων, Στρόβολος Φθαρτέμορος πατάτες
Ο κατηγορούμενος την 28/08/06 πώλησε σε Λειτουργό των Υγειονομικών Υπηρεσιών πατάτες για σκοπούς ανάλυσης επί των οποίων προσδιορίστηκε το φυτοφάρμακο «Chlorprophan» σε συγκέντρωση πέραν των αποδεκτών ορίων.
Πρόστιμο που επιβλήθηκε: £150

2. Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΑΔΕΛΦΟΣ ΛΤΔ, Βιομηχανική περιοχή Εργατών. Εμφιαλωτήριο ελαιολάδου Ελαιόλαδο «Πενταδάκτυλος»
Οι κατηγορούμενοι κατά ή περί την 16/03/06, στη Λευκωσία πώλησαν ποσότητα ελαιολάδου «ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ» με σήμανση που οδηγούσε σε πλάνη τον αγοραστή ως προς τη διατηρησιμότητα του. £ Πρόστιμο που επιβλήθηκε: £1,250.

3. Πατισερί ΜΑΡΑ ΛΤΔ, Λακατάμεια Ζαχαροπλαστείο πατισερί ΜΑΡΑ
Οι κατηγορούμενοι την 17/01/07 στη Λακατάμεια ενώ είχαν υπό την κατοχή τους επιχείρηση τροφίμων ήτοι ζαχαροπλαστείο, επέτρεψαν στον Αντώνη Μάρα να καπνίζει και να κινείται σε χώρους όπου ευρίσκοντο ανοικτά τρόφιμα κατά παράβαση των σχετικών κανονισμών.
Πρόστιμο που επιβλήθηκε: £140

4. Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων, Μαρώνι Καλλιέργεια λαχανικών
Η κατηγορούμενη κατά ή περί τις 20/03/06 στη Λευκωσία πώλησε μελιτζάνες οι οποίες κατόπιν δειγματοληψίας και εργαστηριακού ελέγχου βρέθηκαν να περιέχουν το φυτοφάρμακο ENDOSULFAN σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του αποδεκτού ορίου.
Πρόστιμο που επιβλήθηκε: £280

5. Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων - Φρέναρος Εστιατόριο Κοινοτικού Συμβουλίου Φρενάρους. Ο κατηγορούμενος στις 18/04/07 στο Φρέναρος, λειτουργούσε εστιατόριο με υγειονομικές ελλείψεις, χωρίς καταχώρηση στο μητρώο τροφίμων του Δ.Ι.Υ & Υ.Δ.Υ και απασχολούσε προσωπικό χωρίς πιστοποιητικά υγείας
Πρόστιμο που επιβλήθηκε: £300

6. Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων – Ορμήδεια, Εστιατόριο «Ιθάκη»
Ο κατηγορούμενος στις 15/05/07, στην Ορμήδεια λειτουργούσε ταβέρνα με υγειονομικές ελλείψεις , χωρίς καταχώρηση στο μητρώο τροφίμων του Δ.Ι.Υ & Υ.Δ.Υ, στην κουζίνα δεν υπήρχε αναρτημένη η απαγορευτική για το κάπνισμα πινακίδα.
Πρόστιμο που επιβλήθηκε: £850

7. ΚΕΡΛΕΓΚΟΥ FOOD & DRINKS IMPORT & DISTRIBUTORS LTD, Λευκωσία. Γλειφιτζούρι
Οι κατηγορούμενοι την 23ην Ιανουαρίου 2006 στο Παραλίμνιε πώλησαν εις το περίπτερο γνωστό ως DOMINO τρόφιμο ήτοι γλειφιτζούρι « CYPRUS ROCK» με την ετικέτα επικολλημένη απ’ ευθείας πάνω στο τρόφιμο. Πρόστιμο που επιβλήθηκε: £120

8. Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΣ ΛΤΔ, Λευκωσία. Εμφιαλωτήριο ελαιολάδου Επεξεργασμένο πυρηνέλαιο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ»
Οι κατηγορούμενοι την 4ην Οκτωβρίου 2005 στη Ξυλοτύμπου της επαρχίας Αμμοχώστου πώλησαν επεξεργασμένο πυρηνέλαιο το οποίο δεν συνήδε με τις απαιτήσεις του Κανονισμού αναφορικά με τον αριθμό των υπεροξειδίων .
Πρόστιμο που επιβλήθηκε: £150

9. Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων, Στρουμπί –Πάφος. Ταβέρνα ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Κατά ή περί την 4/05/07 στο χωριό Στρουμπί της επαρχίας Πάφου, ο κατηγορούμενος λειτουργούσε το εν λόγω υποστατικό με διάφορες υγειονομικές ελλείψεις και χωρίς να έχει εξασφαλίσει κατάλληλο πιστοποιητικό υγείας. Πρόστιμο που επιβλήθηκε: £400

10. Αρτοβιομηχανία Μ. ΠΑΤΗΣ ΛΤΔ Αρτοποιείο ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ, Πάφος.
Οι κατηγορούμενοι κατά ή περί τις 5/12/05 στην Πάφο, λειτουργούσαν επιχείρηση τροφίμων ήτοι αρτοποιείο με διάφορες υγειονομικές ελλείψεις και οι ασχολούμενοι στην επιχείρηση δεν ελάμβαναν όλα τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή επιμόλυνσης των τροφίμων.
Πρόστιμο που επιβλήθηκε: £600


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by