Ανακοινώσεις
29/03/2011
Μπήκε στο ράφι ο Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Διαφορών

Για τον Νόμο που προνοεί την ίδρυση και λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Εξώδικης Επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων, δηλαδή τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, γράψαμε στο τεύχος μας αρ. 23, Δεκεμβρίου 2010 – Ιανουαρίου 2011.

Ο Νόμος αυτός είναι πολύ σημαντικός και έχει σκοπό να προστατεύσει τους καταναλωτές από τυχόν αδικίες ή/και τάσεις και πράξεις εκμετάλλευσης, καθώς και της σχετικά γρήγορης αντιμετώπισης και επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από παράπονα και καταγγελίες των καταναλωτών.

Είναι γνωστό ότι ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε με καθυστέρηση ενός περίπου χρόνου από την περίοδο που, σαν κράτος μέλος της ΕΕ, είχαμε υποχρέωση να τον ψηφίσουμε και να τον βάλουμε σε εφαρμογή.

Εμείς σαν ΠΕΚΠΟΙΖΩ, που είχαμε σαν μόνιμη διεκδίκηση τη δημιουργία του θεσμού αυτού, ζητήσαμε σε όλα τα στάδια δημόσιας διαβούλευσης αλλά και κατά την συζήτηση που έγινε ενώπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, όπως η πλήρης εφαρμογή του αρχίσει αμέσως και χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Πέρα από τη δική μας επιθυμία, αναμέναμε πως, λόγο της καθυστέρησης με την οποία πέρασε η σχετική νομοθεσία, ο διορισμός του Επιτρόπου και του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από τον νόμο, θα ετύγχανε της κατάλληλης επίσπευσης.

Δυστυχώς αντί της επίσπευσης, παρατηρούμε από πλευράς των αρμοδίων, μια αδιαφορία και μια απεμπόληση ευθύνης τόσο απέναντι στον κύπριο καταναλωτή όσο και απέναντι στην ΕΕ, με αποτέλεσμα να μην έχει ακόμα διοριστεί έστω και ο Επίτροπος και γενικά ο σχετικός νόμος να έχει τοποθετηθεί στο ράφι και ο χρόνος εφαρμογής του να παραμένει άγνωστος.

Εμείς δεν πρόκειται να ξεχάσουμε πως οι αρμόδιοι έχουν άμεση ευθύνη και υποχρέωση να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και θα συνεχίσουμε το ζητούμε με κάθε τρόπο. Προειδοποιούμε δε ότι, αν δεν δούμε σύντομα τους αρμόδίους να προβαίνουν σε ενέργειες προς την κατεύθυνση εφαρμογής του νόμου, θα προχωρήσουμε σε καταγγελία στην ΕΕ.

Καλούμε λοιπόν τους αρμοδίους, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους πως, η οργάνωση μας από τη μια δεν θα διστάσει να καταγγείλει και από την άλλη δεν θα δεχθεί, τυχόν πρόστιμα που θα μας επιβληθούν από την ΕΕ λόγω της καθυστέρησης, να τα μετακυλήσουν, όπως συνήθως και με την μεγαλύτερη ευκολία γίνεται, στους ώμους των πολιτών – καταναλωτών.

Τέλος θα θέλαμε να καλέσουμε τον ίδιο τον Πρόεδρο της δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο να δείξουν πως, όταν μιλούν για προστασία των καταναλωτών, το εννοούν και να προχωρήσουν άμεσα με το διορισμό του Επιτρόπου και του Διοικητικού Συμβουλίου, για να προχωρήσουν αυτοί με τη σειρά τους στις αναγκαίες ενέργειες άμεσης λειτουργίας του Θεσμού.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by