Ανακοινώσεις
08/12/2010
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης

Ύστερα από μακροχρόνιες συζητήσεις στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, ψηφίστηκε τελικά και θα τεθεί σε λειτουργία (άγνωστο πότε) ο νόμος για την ίδρυση του πιο πάνω φορέα. Να σημειώσουμε ότι, όπως σχεδόν πάντα, η Κύπρος ήταν ίσως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν είχε ένα τέτοιο θεσμό προς όφελος του καταναλωτή.

Για να είμαστε σωστοί απέναντι σας πρέπει να πούμε πως η τελική μορφή του Φορέα δεν είναι η καλύτερη και σίγουρα δεν είναι αυτή που θα μας ικανοποιούσε, λαμβάνοντας υπόψη το τι υπάρχει και λειτουργεί σε άλλες ευρωπαϊκές αλλά και άλλες χώρες.

Για να πετύχει το καλύτερο η οργάνωση μας έδωσε δύσκολες και άνισες μάχες με τα πανίσχυρα Τραπεζικά και Ασφαλιστικά Ιδρύματα, αλλά και με τα διάφορα διαπλεγμένα επαγγελματικά συμφέροντα, ακόμα και κάποιων από αυτούς που ψηφίζουμε για να μας εκπροσωπούν στο Νομοθετικό Σώμα.

Στο παρόν στάδιο αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο καταναλωτής θα έχει, μετά τη λειτουργία του Φορέα, τη δυνατότητα να έχει επιλογή να προσφεύγει σ’ αυτόν, αντί όπως μέχρι τώρα μόνο στη δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας τις τράπεζες ή τις ασφαλιστικές εταιρείες όταν νοιώθει αδικημένος.

Βάσει της νομοθεσίας ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει παράπονο μέχρι του ποσού των €170.000. Ο Επίτροπος (ο Φορέας διοικείται από επίτροπο και συμβούλιο) αφού ακούσει τις δύο πλευρές, εκδίδει την απόφαση του σε διάστημα έξι μηνών.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι, επειδή η φύση της αρμοδιότητας του Φορέα βασίζεται στη διαμεσολάβηση, οι αποφάσεις που θα εκδίδει, ως επί το πλείστον, θα είναι του τύπου του διακανονισμού, ο οποίος αν, από τα δύο μέρη, γίνει αποδεχτός ως δεσμευτικός θα εφαρμόζεται.

Τέλος να σημειώσουμε πως το μέγιστο ποσό αποζημίωσης που μπορεί να «επιδικαστεί» στον παραπονούμενο καταναλωτή είναι €50.000. (Να σημειώσουμε εδώ πως εμείς, σύμφωνα και με έρευνα που κάναμε σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες που έχουν τέτοιο θεσμό, θεωρούμε το ποσό αυτό ως πολύ χαμηλό. Δυστυχώς όμως οι προσπάθειες μας να γίνει αποδεχτό τουλάχιστο το χαμηλότερο της ΕΕ που είναι €250,000 δεν πέτυχαν).


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by