Ανακοινώσεις
16/05/2008
Καταδίκες και Ποινές - Ανακοίνωση Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας

Καταδίκες και ποινές που επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο ύστερα από διώξεις που έγιναν σύμφωνα με τον"Περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμο ΤΟΥ 1996 έως 2006", τους απορρέοντες κανονισμούς και τους "Περί της Υγιεινής και του επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμούς" και για τις οποίες εκδόθηκαν αποφάσεις κατα την περίοδο του Μαρτίου, 2008.

1. Ελαιοτριβείο Νίτσα (Φλάσου) Λτδ, Ελαιοτριβείο
Οι κατηγορούμενοι την 21/2/07, στη Φλάσου της επαρχίας Λευκωσίας ενώ ήσαν κάτοχοι ελαιοτριβείου, παρέλειψαν να διατηρούν τον εξοπλισμό καθαρό, απασχολούσαν προσωπικό δίχως πιστοποιητικά υγείας, οι νιπτήρες δεν διέθεταν μέσα καθαρισμού κλπ

2. THE CYPRUS TOURISM DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD, Στρόβολος, Ξενοδοχείο
Οι κατηγορούμενοι την 24/8/06 στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ που βρίσκεται στη Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία, παρασκεύασαν και πώλησαν σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό των Υγειονομικών Υπηρεσιών, «τονοσαλάτα» η οποία μετά από εργαστηριακή εξέταση στο ΓΧΚ κρίθηκε ακατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση.

3. Θεοδώρα Γεωργίου Λτδ, Στρόβολος, Ζαχαροπλαστείο
Οι κατηγορούμενοι την 3/03/05 στο Στρόβολο της Επαρχίας Λευκωσίας παρασκεύασαν και πώλησαν σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό των Υγειονομικών Υπηρεσιών «πουρέκια χαλλουμιού» τα οποία μετά από εργαστηριακή εξέταση στο ΓΧΚ κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by