Ανακοινώσεις
17/06/2008
Προσοχή: Γιαούρτι με Αφλατοξίνες

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό, ότι μέσα στα πλαίσια των εντατικοποιημένων εκτάκτων ελέγχων τροφίμων, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω περιγραφομένου τροφίμου το οποίο μετά από εργαστηριακό έλεγχο στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αφλατοξινών σε αυτό βρίσκονται εκτός των μεγίστων αποδεκτών επιπέδων.

1. Είδος Τροφίμου : ΣΠΙΤΙΣΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 100%
ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΓΙΑ ΛΤΔ
Βάρος : 450g
Συσκευασία : Πλαστικό δοχείο
Ημερομηνία Παραγωγής: 31.5.08
Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: Κατανάλωση πριν από: 30.6.08

Κατά την ίδια πιο πάνω ημερομηνία παραγωγής η εταιρεία παρασκεύασε και ποσότητα γιαουρτιού των 950g και άρχισε την απόσυρση του.

Ως εκ τούτου, ενημερώνεται σχετικά το καταναλωτικό κοινό που δυνατό να έχει στην κατοχή του το υπό αναφορά προϊόν να μην το καταναλώσει και να το επιστρέψει στα σημεία από τα οποία το αγόρασε.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους, τόσο στοχευμένα με βάση τις αναφορές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όσο και δειγματοληπτικά στο γενικότερο πλαίσιο.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by