Ανακοινώσεις
07/07/2008
Ίδρυση Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων - οι θέσεις της Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω

Βρισκόμαστε μερικές μέρες από το μεγάλο σκάνδαλο των αφλατοξίνων στις ζωοτροφές και στα γαλακτοκομικά προϊόντα και κάτω από την πίεση των γεγονότων και της δικής μας έντονης επιμονής, το αίτημα της οργάνωσης μας σε όλους τους υπουργούς των τελευταίων κυβερνήσεων, για την ίδρυση και στην Κύπρο, της Ανεξάρτητης Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, φαίνεται πως μπαίνει στο τελικό στάδιο.

Πήραμε λοιπόν επιστολή από το Υπουργείο Υγείας στις 26/06/08 και το προσχέδιο νομοθεσίας για την ίδρυση Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων πάνω στο οποίο μας ζητήθηκε να εκφράσουμε απόψεις. Αφού λοιπόν μελετήσαμε με πολλή προσοχή το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχουμε εκφράσει τις απόψεις που συνοψίζονται πιο κάτω:

1. Στη γενικότητα του το νομοσχέδιο δεν μας ικανοποιεί γιατί μέσα από αυτό δεν έχουμε διαπιστώσει ότι αυτό διαφοροποιείται από τα μέχρι τώρα κρατούντα αντίθετα, ίσως να αυξάνει ακόμα περισσότερο τη γραφειοκρατία και πολύ φοβόμαστε πως δεν θα κάμει την αναμενόμενη διαφορά που να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ασφάλειας των τροφίμων σε όλη του την έκταση, με αμεσότητα, με την απαιτούμενη ανεξαρτησία και κατά τρόπο ενιαίο που να προστατεύει αποτελεσματικά την υγεία του καταναλωτή.
2. Έχουμε συγκρίνει το προτεινόμενο νομοσχέδιο με τη «Λευκή Βίβλο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια των Τροφίμων και έχουμε την άποψη πως το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν ικανοποιεί ούτε ως προς το πνεύμα ούτε ως προς το γράμμα της.
3. Στο θέμα της επιστημονικής διαχείρισης των κινδύνων (scientific risk management) γενικά, και ιδιαίτερα σε σχέση με τα γεωργικής και κτηνοτροφικής προέλευσης τρόφιμα (φυτοφάρμακα, ζωοτροφές κλπ), νομίζουμε πως δεν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίοι μηχανισμοί για ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση.
4. Νομίζουμε πως πρέπει επίσης να δημιουργηθούν συνθήκες για βελτίωση της διαφάνειας και της άμεσης ενημέρωσης (alert) των καταναλωτών.
5. Ενώ μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της δημιουργίας της Αρχής θα πρέπει να είναι η διασφάλιση του ψηλότερου δυνατού βαθμού υγείας των καταναλωτών μέσω του οποίου η εμπιστοσύνη και η αυτοπεποίθηση των καταναλωτών να αποκατασταθούν και να εδραιωθούν, αυτό δεν το έχουμε δυστυχώς διαγνώσει να επιτυγχάνεται μέσα από το προτεινόμενο νομοσχέδιο.
6. Όσο αφορά την ανεξαρτησία και το ενιαίο του χαρακτήρα της Αρχής, έχουμε την άποψη πως το προτεινόμενο νομοσχέδιο απέχει πολύ από του να είναι ικανοποιητικό. Δεν αντιληφθήκαμε πως γίνεται η επιδιωκόμενη διαφορά από τη σημερινή κατάσταση
7. Το ίδιο νομίζουμε ισχύει και για τη δημιουργία ενιαίων και διαφανών κανόνων ασφάλειας των τροφίμων και τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε περιπτώσεις κρίσεων.
8. Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την απογοήτευση μας και την έντονη διαμαρτυρία μας γιατί για ακόμα μια φορά η αντιμετώπιση της οργάνωσης μας από το Υπουργείο σας δεν διέπεται από την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης αφού, ενώ έχετε συμπεριλάβει την άλλη οργάνωση στο προτεινόμενο Συμβουλευτικό Σώμα (μέροςV- iv), αγνοήσατε τη δική μας. Αυτό το θεωρούμε απαράδεχτο και θέμα διάκρισης και δε θα το δεχθούμε με κανένα τρόπο.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by