Ανακοινώσεις
22/07/2010
Νόμος για Ενιαία Διαχείριση Υδάτων

Κατά την τελευταία ολομέλεια της η Βουλή ψήφισε τον «Περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο του 2010», με τον οποίο τέθηκε στα πλαίσια και την αποκλειστική αρμοδιότητα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων η λεγόμενη ενιαία διαχείριση όλων των νερών.

Θα έλεγε κάποιος πως με αυτό τον νόμο υλοποιείται μια αναγκαιότητα και ένα αίτημα σχεδόν όλων όσοι κατά καιρούς υφίσταντο τις συνέπειες από την έλλειψη νερού, λόγω κυρίως της κακοδιαχείρισης των αποθεμάτων, που έτσι και αλλιώς πάντοτε βρίσκονταν υπό το έλεγχο του Τμήματος Υδάτων.

Για τον λόγο αυτό, και επειδή εμείς δεν βλέπουμε ουσιαστική διαφορά, δεν βιαζόμαστε να χαιρετίσουμε την επονομαζόμενη ενιαία διαχείριση υδάτων, επιφυλασσόμενοι να δούμε και να κρίνουμε από τα πραγματικά αποτελέσματα. Δεν το κάνουμε όμως και για ένα άλλο λόγο. Γιατί όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, οι Αγροτικές Οργανώσεις, οι Οργανώσεις Καταναλωτών κ.ά. ζητούσαμε την ίδρυση μιας «Ανεξάρτητης Αρχής Υδάτων»

Έστω όμως, είναι ένα βήμα προς τα μπρός και ο χρόνος θα δείξει αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι όμως ενδιαφέρον να δούμε πως φτάσαμε ή μάλλον έφτασαν κάποιοι σε αυτό τον Νόμο.

Σαν ευρωπαϊκή(;) χώρα θα έπρεπε να ενεργήσουν οι αρμόδιοι με τον ενδεδειγμένο τρόπο που οι οδηγίες και οι καλές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν. Θα έπρεπε, για ένα τόσο σημαντικό θέμα, που επηρεάζει τόσους πολλούς οργανωμένους φορείς να διεξάγουν μια δημόσια διαβούλευση, στην οποία να προσκληθούν και να συμμετάσχουν με απόψεις όλοι.

Ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κυβέρνησης, ο Υπουργός οικονομικών κ. Χ. Σταυρικής είπε κάποτε: «η διαβούλευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια διοικούντων και διοικουμένων με το οποίο σμιλεύονται οι δημοκρατικές αρχές, ενισχύεται ο διάλογος, ενδυναμώνεται η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, προωθείται η απλοποίηση της νομοθεσίας και εμπεδώνονται οι δημοκρατικές διαδικασίες,…».

Να υποθέσουμε πως τόση είναι η δημοκρατική ευαισθησία των πολιτικών προϊσταμένων του αρμόδιου Υπουργείου και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που, για τη λήψη μιας τόσο σοβαρής απόφασης, για ένα θέμα που χαρακτηρίζεται ως το σημαντικότερο μετά το εθνικά, δεν θεώρησαν αναγκαία τη διεξαγωγή μιας δημόσιας διαβούλευσης, για να υπάρξει διαφάνεια και να αποδοθεί το δημοκρατικό δικαίωμα σε όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους να εκφράσουν απόψεις;

Πώς όμως να κάνουν δημόσια διαβούλευση αφού ετσιθελική και μοναδική έγνοια τους ήταν πάντοτε, παραγνωρίζοντας τους πάντες και με στόχο την εδραίωση των «κάστρων» τους, να δημιουργήσουν ένα «μασκάρεμα» υπό τον απόλυτο δικό τους έλεγχο;

Πώς και γιατί να ζητήσουν απόψεις, όταν γνώριζαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποστήριζαν «Ανεξάρτητη Αρχή Υδάτων»;

Εν πάση περιπτώσει το νομοσχέδιο όπως από μόνοι τους το έφτιαξαν, οδηγήθηκε στη Βουλή για ψήφιση. Δικαιολογημένα και εκ των πραγμάτων εγείρονται κάποια ερωτήματα και προς τα κόμματα και τους βουλευτές. Το νομοσχέδιο ικανοποίησε σε όλα τους πάντες; Πολλοί βουλευτές από διάφορα κόμματα μιλούσαν, είτε απευθείας είτε και μέσα από τις υπό τον έλεγχο τους Αγροτικές Οργανώσεις, για «Ανεξάρτητη Αρχή Υδάτων». Ήταν αυτά της πολιτικής λόγια;

Ακόμα κάτι για τους βουλευτές μας! Το νομοσχέδιο προέβλεπε και μια, ομολογουμένως, μεγάλη Συμβουλευτική Επιτροπή από 16, παρακαλώ μέλη. Σ’ αυτή την επιτροπή δεν θεωρήθηκε αναγκαία η εκπροσώπηση των Οργανώσεων των καταναλωτών, λες και δεν «χωρούσαν».

Λαμβάνοντας υπόψη πως, το ένα τρίτο περίπου της κατανάλωσης νερού αφορά τους οικιακούς καταναλωτές, αλλά και ότι τους καταναλωτές τους αφορούν και οι υπόλοιπες ποσότητες νερού είτε αυτές παν στη Γεωργία ή στη Βιομηχανία και Τουρισμό, οι Οργανώσεις των καταναλωτών θα έπρεπε να είναι οι πρώτες που θα ήταν αναμενόμενο να εκπροσωπούνται.

Εδώ θεωρούμε αναγκαίο όπως, από τη μια εκφράσουμε την εκτίμηση και τις ευχαριστίες μας προς τον, δυστυχώς μοναδικό, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων, γιατί ήταν ο μόνος που σκέφτηκε τους καταναλωτές, υποβάλλοντας σχετική τροποποίηση και από την άλλη την μεγάλη απογοήτευση και δυσαρέσκεια μας προς όλους τους άλλους 44 βουλευτές που ήσαν παρόντες και ψήφισαν ενάντια στην εισηγούμενη τροποποίηση και ενάντια στους καταναλωτές.

Η έγνοια των υπόλοιπων βουλευτών, κατά το σύνηθες στιλ και πολιτική των κομμάτων τους, περιορίστηκε στο πώς να «προστατεύσουν» τους παράνομους κατόχους γεωτρήσεων και όχι στη συμμετοχή των καταναλωτών στην εν λόγω επιτροπή, από την οποία άλλωστε φρόντισαν να μην απουσιάζει καμιά από τις τέσσερις ελεγχόμενες από κόμματα Αγροτικές Οργανώσεις.

Αυτά όλα προς εξύμνηση της κατά τα κυπριακά-ευρωπαϊκά πρότυπα «Δημοκρατίας» που κυβερνήσεις, κόμματα και βουλή φροντίζουν να μαγειρεύουν και να σερβίρουν στον δύσμοιρο αυτό τόπο και στους απαξιωμένους δυστυχώς πολίτες του.

Αγαπητέ πολίτη-καταναλωτή «ψηφοφόρε» η κρίση δική σου!


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by