Ανακοινώσεις
22/01/2010
Περιορισμοί που αφορούν την περιεκτικότητα των ελαστικών οχημάτων σε Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (PAHs)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια αρχή της Κύπρου για εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH, πληροφορεί τους Κύπριους εισαγωγείς και μεταπωλητές ελαστικών αλλά και τους καταναλωτές, ότι από την 1.1.2010 έχουν τεθεί σε ισχύ περιορισμοί που αφορούν την περιεκτικότητα των ελαστικών οχημάτων (επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών και βαρέων φορτηγών, γεωργικών μηχανημάτων και μοτοσυκλετών), σε Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (PAHs).

Ειδικότερα τα ελαστικά που παράγονται μετά την 1.1.2010 δεν πρέπει να περιέχουν:

  • πάνω από 1 mg/kg (0,0001 % κατά βάρος) Βενζο(a)πυρένιο (BaP) ή
  • πάνω από 10 mg/kg (0,001 % κατά βάρος) του συνόλου όλων των καταγεγραμμένων Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (PAHs).

Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες ταξινομούνται ως ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές στην αναπαραγωγή και με την εισαγωγή περιορισμών επιδιώκεται η βελτίωση των επιπέδων προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από την απελευθέρωση των ουσιών αυτών από τα ελαστικά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προτρέπει όλους τους επηρεαζόμενους εμπορευόμενους να διασφαλίζουν σε όλες τις μελλοντικές τους παραγγελίες / αγορές ότι αυτές πληρούν τη συγκεκριμένη πρόνοια του REACH. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405608, 22405609 ή 22405611.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by