Ανακοινώσεις
25/01/2010
Προστασία Καταναλωτών από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε Καταναλωτικά Προϊόντα

Με την ευκαιρία της Αποκριάς και της αγοράς από τούς καταναλωτές διαφόρων προϊόντων για χρήση σε εορταστικές εκδηλώσεις, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό για συγκεκριμένους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία για επικίνδυνες χημικές ουσίες. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς και ειδικότερα για την παραγωγή αφρών και νιφάδων, σερπαντίνων και απομιμήσεων ιστών αράχνης, δημιουργία μεταλλικής λαμπυρίζουσας σκόνης κλπ.

Με βάση τις πρόνοιες του Παραρτήματος XVII (σημείο 40) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH, οι συσκευές αερολυμάτων (sprays) που ταξινομούνται ως «εύφλεκτες» ή εξαιρετικά «εύφλεκτες» και φέρουν στη συσκευασία τους το σύμβολο της «φλόγας» δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό. Tα προϊόντα αυτά θα πρέπει να διατίθενται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες και εφόσον η συσκευασία τους φέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο την ένδειξη: «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ».

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στα προϊόντα που αγοράζει, ιδιαίτερα όταν αυτά θα χρησιμοποιηθούν από παιδιά. Θα πρέπει ο καταναλωτής να μελετά με προσοχή τις επιμέρους πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία των προϊόντων και σε περίπτωση που εντοπίζει προϊόντα για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλειά τους ή διαπιστώνει ότι αυτά περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, τότε να ενημερώνονται σχετικά οι αρμόδιοι λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405611, 22405609 και 22405608.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by