Ανακοινώσεις
11/05/2009
Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών

Σε σχετική με το θέμα ανακοίνωση μας ημερομηνίας 25/02/09, αναφερθήκαμε στο υπό συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2007».

Σε εκείνη την ανακοίνωση εκφράζαμε συνολικά σχόλια και διατυπώναμε τους φόβους και τις ανησυχίες μας για το αν ο Φορέας θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τον σκοπό του, προστατεύοντας τον καταναλωτή απέναντι στην παντοδυναμία των χρηματοοικονομικών οργανισμών και για το κατά πόσο θα είναι αυτός αποτελεσματικός για τη δικαίωση και, κυρίως για την αποζημίωση του.

Στη κατά άρθρο συζήτηση που ξεκίνησε στις 07/05/09, συζητήθηκαν κυρίως θέματα που έχουν σχέση με το ύψος του ποσού για το οποίο οι καταναλωτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) θα μπορούσαν να υποβάλουν παράπονο/καταγγελία και για το ύψος του ποσού του επιβαλλόμενου προστίμου.

Τα ποσά όπως αναφέρονται στο νομοσχέδιο είναι για το παράπονο μέχρι €170.000 και για το ενδεχόμενο πρόστιμο €51.000 περίπου. Η συζήτηση είχε περιστραφεί στο κατά πόσο τα ποσά αυτά είναι αρκετά μικρά, εξ αντικειμένου γιατί είναι γνωστό ότι τα ποσά που συνήθως δανείζονται οι καταναλωτές μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ τα πιο πάνω ποσά.

Εμείς σαν Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, επικαλούμενοι και παραδείγματα άλλων χωρών, διατυπώσαμε την άποψη πως τα ποσά αυτά θα πρέπει να αυξηθούν για μεν το ύψος του παραπόνου σε μέχρι και €2.000.000 και για το επιβαλλόμενο πρόστιμο μέχρι και €250.000. (Σε μερικές χώρες τα ποσά αυτά ανεβαίνουν μέχρι και €5.000.000).

Ο λόγος που εμείς επικαλεσθήκαμε, πέρα από τα παραδείγματα άλλων χωράν, είναι και ότι ο καταναλωτής είναι η αδύνατη πλευρά και, κυρίως η αναφορά σε ψηλότερα πρόστιμα αποκαθιστά μια κάποια ισορροπία, γιατί ενδέχεται να λειτουργήσει θετικά στη ψυχολογία του καταναλωτή σε περίπτωση συμβιβασμού και αποτρεπτικά (υπό μορφή έστω «απειλής») για το χρηματοοικονομικό ίδρυμα.

Μετά από τη δική μας τοποθέτηση, που προβλημάτισε τους βουλευτές, ρωτήθηκε η εκπρόσωπος του υπουργείου οικονομικών η οποία παραδέχτηκε ότι όντως τα ποσά που είχαν αρχικά εισηγηθεί σαν τεχνοκράτες προς τους προϊσταμένους τους ήσαν «κατά πολύ ψηλότερα» από αυτά που αναφέρονται στο νομοσχέδιο και τα οποί, άγνωστο πως και γιατί οι προϊστάμενοι αποφάσισαν.

Στη βάση των πιο πάνω και επειδή η συζήτηση θα συνεχιστεί στίς14/05/09, θα θέλαμε να καλέσουμε τους αρμοδίους του υπουργείου οικονομικών να αναθεωρήσουν προς τα πάνω, σε πιο πραγματικά και λογικά επίπεδα τα σχετικά ποσά και να αποστείλουν σχετικό σημείωμα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Προς τον σκοπό αυτό εμείς θα απευθύνουμε σχετική επιστολή προς τον κύριο Υπουργό με την ελπίδα να επανεξετασθεί το θάμα και να υιοθετηθεί η άποψη μας, που συμβαδίζει με το πνεύμα που το νομοσχέδιο επικαλείται, την προστασία δηλαδή του καταναλωτή.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by