Ανακοινώσεις
16/03/2009
Συνάντηση με Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού και των Καταναλωτών

Στις 16 Μαρτίου, κλιμάκιο της Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω αποτελούμενο από τον πρόεδρο Δρα Λούκα Αριστοδήμου, τον αντιπρόεδρο κ. Νίκο Ραφίδια και το μέλος κ. Γιώργο Χριστοδούλου, είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνη Πασχαλίδη.

Κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση για τη δράση της Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω κατά τον προηγούμενο χρόνο και συζητήθηκαν άλλα θέματα που αφορούν στην κρατική χορηγία και τη δίκαιη κατανομή της, την εκπροσώπηση των καταναλωτών σε φορείς και οργανισμούς που έχουν σχέση με τους καταναλωτές και που διαμορφώνουν αποφάσεις που τους επηρεάζουν.

Επίσης η οργάνωση μας υπέβαλε προς τον Υπουργό σειρά εισηγήσεων για δράσεις και συνεργασίες με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και σειρά αιτημάτων σε θέματα αγοράς και που έχουν σχέση με την προστασία των καταναλωτών.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη λήψη μέτρων για περιορισμό αυξήσεων των τιμών και της αισχροκέρδειας και για την προώθηση νομοθετικών και θεσμικών μέτρων για την αποζημίωση των καταναλωτών, όπως τη δημιουργία του Θεσμού του Διαμεσολαβητή Εμπορίου και για την αναγραφή των τιμών πάνω στη συσκευασία ενός εκάστου των προϊόντων, για να διασφαλίζεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να τις ελέγχει στο σπίτι μετά το ψώνισμα.

Τέλος συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα που άπτονται του σεβασμού και της εφαρμογής των δικαιωμάτων των καταναλωτών.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by