Ανακοινώσεις
07/08/2008
Κλείσιμο εστιατορίου

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και εφαρμόζοντας το άρθρο 14(1)(4)(α)(β) των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 – 2006 έχουν προβεί στην έκδοση διατάγματος αναστολής της λειτουργίας του πιο κάτω υποστατικού για 4 ημέρες επειδή στις 6.8.2008 διαπιστώθηκε ότι σε αυτό επικρατούν σοβαρές υγειονομικές ελλείψεις, παραλείψεις και συνθήκες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.


Ονομασία Επιχείρησης: «ΕΛΕΝΗ ΟΑΣΗΣ»

Είδος Επιχείρησης: Εστιατόριο

Διεύθυνση: Kανναβιού, Πάφος


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by