Ανακοινώσεις
11/03/2009
Ένας χρόνος από την εφαρμογή της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Αναπτήρες

Οι αναπτήρες που δεν χρησιμοποιούνται με προσοχή μπορούν πολύ εύκολα να μετατραπούν σε επικίνδυνα προϊόντα. Πόσο μάλλον όταν αυτοί βρεθούν στα χέρια παιδιών και χρησιμοποιηθούν εν αγνοία ενηλίκων. Πολλά περιστατικά έχουν αναφερθεί όπου παιδιά παίζοντας με αναπτήρες προκάλεσαν πυρκαγιές σε σπίτια με όλες τις τραγικές συνέπειες όπως υλικές ζημιές, τραυματισμούς ακόμη και θανάτους.

Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Απόφαση της, που ξεκίνησε να ισχύει από τις 11 Μαρτίου 2008, απαγόρευσε την διάθεση στην αγορά αναπτήρων που δε φέρουν μηχανισμούς ασφαλείας για παιδιά ή αναπτήρων που κατά οποιοδήποτε τρόπο είναι ελκυστικοί για τα παιδιά (φαντεζί αναπτήρες). Σύμφωνα με τη Νομοθεσία για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά πρέπει να είναι ασφαλές και αυτό αποτελεί βασική υποχρέωση των παραγωγών, εισαγωγέων και διανομέων. Οι αναπτήρες θεωρούνται ασφαλείς όταν σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τα δύο πιο κάτω πρότυπα:

  • ΕΝ ISO 9994 που καθορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας για τις ιδιότητες όπως το ύψος της φλόγας, την αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες, την αδυναμία/καθυστέρηση σβέσης, τη μέγιστη πλήρωση κλπ.
  • EN 13869 που καθορίζει τις απαιτήσεις για τους μηχανισμούς ασφαλείας για τα παιδιά και ορίζει τους φαντεζί αναπτήρες. (Οι φαντεζί αναπτήρες είναι αυτοί που με οποιαδήποτε τρόπο μοιάζουν με αντικείμενα που μπορεί να είναι ελκυστικά στα παιδιά).

Στην Κύπρο, αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Απόφασης είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών που ταυτόχρονα αποτελεί και το εθνικό σημείο επαφής για το Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα (RAPEX).

Η 11η Μαρτίου 2009 σηματοδοτεί ένα χρόνο από την έναρξη εφαρμογής της Απόφασης αυτής. Τα κράτη μέλη παρουσιάστηκαν πολύ δραστήρια κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου (ως επίσης και κατά τη διάρκεια των μηνών που προηγήθηκαν) για την επιβολή της Απόφασης καθώς και για τον έλεγχο των αναπτήρων που διατίθενται στην αγορά, ενώ δεκατρία κράτη μέλη συμμετέχουν σε ειδικό κοινό πρόγραμμα επιτήρησης της αγοράς που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζεται από το PROSAFE. To PROSAFE είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν οι αρχές επιτήρησης της αγοράς των κρατών μελών καθώς και τρίτων χωρών. Η Κύπρος, με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, είναι μέλος του οργανισμού αυτού. Τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα αυτό είναι ενδεικτικά του ψηλού επιπέδου των δραστηριοτήτων του και περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις, ελέγχους καθώς και αποσύρσεις πολλών αναπτήρων που δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Απόφασης. Περαιτέρω, όσοι από τους αναπτήρες που αποσύρονται παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους κοινοποιούνται μέσω του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Η Κύπρος, παρακολουθεί και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις του προγράμματος τις οποίες λαμβάνει σοβαρά υπόψη και εφαρμόζει ανάλογα κατά την επιτήρηση της αγοράς.
Συμβουλές στους καταναλωτές

Ως καταναλωτές συμβουλεύεστε να ακολουθείτε τους 8 πιο κάτω κανόνες για ασφαλή χρήση των αναπτήρων:

1. Μην αγοράζετε αναπτήρες που δεν φέρουν μηχανισμούς ασφαλείας για παιδιά ή που κατά οποιοδήποτε τρόπο είναι ελκυστικοί στα παιδιά.
2. Μην αφήνετε αναπτήρες εκτεθειμένους σε σημεία που μπορεί να έχουν εύκολη πρόσβαση τα παιδιά. Οι μηχανισμοί ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στους αναπτήρες δεν είναι 100% ασφαλής για τα παιδιά.
3. Μην αφήνετε αναπτήρες εκτεθειμένους κοντά σε ζεστές επιφάνειες ή σε χώρους με παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία. Η θερμότητα μπορεί να τροποποιήσει τις ιδιότητες του αναπτήρα και να προκαλέσει πυρκαγιές.
4. Χρησιμοποιείτε τους αναπτήρες μόνο για τον προτεινόμενο σκοπό τους. Η λανθασμένη χρήση τους μπορεί να καταστεί επικίνδυνη.
5. Απομακρύνετε ελαττωματικούς αναπτήρες μόλις ανακαλύψετε οποιοδήποτε σπάσιμο ή διαρροή.
6. Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε αναπτήρα από μόνοι σας. Απευθύνεστε πάντα σε εξειδικευμένο κέντρο παροχής υπηρεσιών.
7. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο καύσιμο για να επαναγεμίσετε τον αναπτήρα σας. Χρησιμοποιείτε τις οδηγίες χρήσης για καθοδήγηση.
8. Μην προσπαθήσετε να επαναγεμίσετε αναπτήρες οι οποίοι δεν είναι επαναγεμιζόμενοι.

Προστατέψτε το περιβάλλον !
Απορρίπτετε τους κενούς αναπτήρες με υπευθυνότητα !

Για παράπονα, καταγγελίες και περισσότερες πληροφορίες αποτεθείτε στα πιο κάτω τηλέφωνα:

  • Γραμμή Καταναλωτή 1429
  • Κεντρικά Γραφεία Υπηρεσίας 22867169, 22867231, 22867176
  • Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
  • Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
  • Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804610 

Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by