Ανακοινώσεις
01/12/2008
Τρομώδης νόσος - Διασφάλιση του δικαίωματος επιλογής

Αναφορικά με τη δυσάρεστη εξέλιξη που είχε το θέμα της τρομόδους νόσου στα αιγοπρόβατα, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής (ΠΕΚΠΟΙΖΩ) εκφράζει θλίψη για τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που θα έχουν τα επιβαλλόμενα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέτρα, τόσο πάνω στους παραγωγούς κτηνοτρόφους, όσο και πάνω στην οικονομία μας.

Παράλληλα δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε και την απογοήτευση μας γιατί για 23 ολόκληρα χρόνια οι «υπεύθυνοι» συμπεριφέρθηκαν, δυστυχώς ανεύθυνα, με αποτέλεσμα αυτή την τραγική κατάληξη. Εκφράζουμε επίσης την ανησυχία και τον προβληματισμό μας για τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις πάνω στην υγεία των καταναλωτών, από την κατανάλωση, για όλα αυτά τα χρόνια, τόσο του κρέατος όσο και των γαλακτοκομικών προϊόντων από μολυσμένα ζώα.

Η ΠΕΚΠΟΙΖΩ, ως εκ τούτου και, εφόσον θα συνεχίσουν να διατίθενται στον κύπριο καταναλωτή κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα από μολυσμένα με τη νόσο ζώα και, μέχρι απόδειξης πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι αυτά τα προϊόντα δεν έχουν ή θα έχουν στο μέλλον οποιαδήποτε επιβλαβή επίδραση πάνω στον άνθρωπο, θα ήθελε να ζητήσει όπως ο καταναλωτής στην Κύπρο λαμβάνει γνώσει αν και ποια από αυτά προέρχονται από μολυσμένα ζώα, ώστε να του διασφαλίζεται ανεμπόδιστα το κατοχυρωμένο δικαίωμα επιλογής αν θα καταναλώσει ή όχι τέτοια προϊόντα.

Το δικαίωμα πληροφόρησης και επιλογής είναι θεμελιώδες δικαίωμα του καταναλωτή και πρέπει να διαφυλαχθεί στην περίπτωση αυτή, νοουμένου ότι ουδείς δικαιούται να υποβάλει οποιονδήποτε καταναλωτή ή/και την οικογένεια του στον κίνδυνο κάποιας μόλυνσης ή νόσου (όσο μικρός και να φαίνεται σήμερα), χωρίς να του παρέχεται το δικαίωμα να επιλέγει να μην εκτεθεί στον κίνδυνο αυτό.

Σε περίπτωση που, η διασφάλιση, μέσω κατάλληλης σήμανσης, του δικαιώματος της επιλογής κρίνεται αδύνατη ή ασύμφορη, θεωρούμε ότι τα κρέατα αυτά δεν μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην κυπριακή αγορά και απαιτούμε όπως πάραυτα σταματήσει ο, κατά τρόπο διάκρισης του κύπριου καταναλωτή από τους λοιπούς ευρωπαίους καταναλωτές, «εξαναγκασμός» του να τα αγοράζει στα τυφλά και να θέτει τον εαυτό του και των παιδιών του σε κίνδυνο.

Πέραν τούτου, αναφορικά με την πρόσφατη απάτη η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή κρεάτων που ήσαν εκτός των κανονισμών και των προδιαγραφών της Ε.Ε., εκφράζουμε την ικανοποίηση μας γιατί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας ανακάλυψαν έγκαιρα και απέτρεψαν τη διοχέτευση τους στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα απαιτούμε όπως οι ένοχοι, οποιοιδήποτε και αν είναι αυτοί, τύχουν παραδειγματικής και αποτρεπτικής τιμωρίας.

Μόνο με αυτό τον τρόπο και με τον φόβο της μεγάλης οικονομικής ζημιάς, θα συμμορφωθούν οι ασυνείδητοι και χωρίς αναστολές παραβάτες, οι οποίοι ουσιαστικά εξαπατούν και κλέβουν τους ανυποψίαστους καταναλωτές, θέτοντας την ίδια στιγμή την υγεία τους και των παιδιών τους σε άμεσο κίνδυνο.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by