Ανακοινώσεις
04/12/2006
Γυαλιά σε αναψυκτικό… Πλαστικό σε γιαούρτι… Τόνος μολυσμένος… και ο καταναλωτής απροστάτευτος

Το τελευταίο διάστημα δυστυχώς επαληθεύτηκαν οι φόβοι μας που εκφράσαμε πρόσφατα στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, ότι δηλαδή σε περιπτώσεις ανάγκης ταχείας δράσης, το κράτος αδυνατεί να παρέμβει αποτελεσματικά στην αγορά και να προστατεύσει κατά τρόπο αποτελεσματικό την υγεία του καταναλωτή.

Ασφαλώς αναφερόμαστε στα πρόσφατα παραδείγματα της εύρεσης τόνου μολυσμένου, κομματιών από πλαστικό σε παι9δικό γιαούρτι και τώρα γυαλί σε αναψυκτικό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το κράτος, που και με βάση το σύνταγμα αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τον καταναλωτή, καθυστέρησε απαράδεχτα να ελέγξει τα γεγονότα και να ενημερώσει άμεσα και επαρκώς.

Αυτό δε γιατί δυστυχώς, όπως κατ’ επανάληψη τονίσαμε οι κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν του μηχανισμούς άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης και έγκαιρης ενημέρωσης των καταναλωτών, το δε ωράριο λειτουργίας τους αφήνει εκτεθειμένο τον καταναλωτή τα σαββατοκύριακα, αργίες και γενικά σε ώρες μη λειτουργίας τους.

Έφτασε ο καιρός, και τα πρόσφατα παραδείγματα βοούν και επιβάλλουν όπως η διαχρονική απαίτηση μας για δημιουργία κατά το πρότυπο των υπολοίπων 25 χωρών της ΕΕ και σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο, εισακουστεί και δημιουργηθεί και στην Κύπρο Ανεξάρτητος Φορέας Τροφίμων, με όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς πραγματικής και αποτελεσματικής προστασίας του καταναλωτή.

Το θέμα θέσαμε σαν Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, στον Υπουργό Υγείας σε πρόσφατη συνάντηση μας και επίσης στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής.

Φτάνουν πλέον οι «οικονομίστικες» δικαιολογίες και η προσπάθεια συντήρησης των υπηρεσιακών «κάστρων». Δηλώνουμε πως θα επιμείνουμε με περισσότερη ένταση στο θέμα αυτό μέχρι που πραγματικά η προστασία του Ευρωπαίου-Κύπριου καταναλωτή αρθεί στα ευρωπαϊκά επίπεδα για να μην νοιώθει ευρωπαίος δεύτερης κατηγορίας.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by