Ανακοινώσεις
12/12/2017
Συνδέσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών

Χαιρετίζουμε ανεπιφύλακτα τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών που έγιναν στην ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 01/12/2017. 

«Δεν πρέπει να γίνουμε ανυπόμονοι είτε εμείς είτε οι εποπτικές αρχές στην Κύπρο και στην Ευρώπη και να σπρώξουμε είτε τις Τράπεζες είτε τους συνεργάσιμους Δανειολήπτες πέραν των ορίων των αντοχών τους με τρόπο που θα υπονόμευε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομική προοπτική.»

Αυτή είναι η ορθολογιστική αντίκριση των πραγμάτων και με βάση αυτή πρέπει να ρυθμίσουν τις κινήσεις και τους σχεδιασμούς τους, τόσο οι Τράπεζες όσο και οι Δανειολήπτες.

Είναι γεγονός ότι οι Δανειολήπτες έφθασαν στα όρια των αντοχών τους και η ασφυκτική πίεση που ασκείται πάνω τους, ίσως οδηγήσει σε απώλειες και ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Αυτό ισχύει και για τις τράπεζες. 

Ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο είναι υπερμεγέθης πράγμα που ασκεί ήδη τρομερές πιέσεις στην κερδοφορία τους αν ληφθεί υπόψη ο ανταγωνισμός και τα σχετικά χαμηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με το παρελθόν. Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι σιγά σιγά, τουλάχιστον σε σχέση με τα δημοσιονομικά, τα πράγματα μπαίνουν στην ορθή πορεία. Αν αυτή συνεχιστεί, θα δημιουργήσει γερές βάσεις τόσο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και στην οικονομία γενικότερα.

Οι συνεργάσιμοι Δανειολήπτες έχουν παραδεδεγμένα περάσει τα όρια τους, αφού οι εισοδηματικές τους αντοχές επηρεάζονται από το πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά.
Με βάση τις πιο πάνω αναντίλεκτες διαπιστώσεις, οι εν λόγω δηλώσεις του Υπουργού, πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπ’ όψη και παράλληλα να γίνουν φάρος και πυξίδα για τους σχεδιασμούς τόσο των Τραπεζών όσο και των Δανειοληπτών.

Η Κεντρική Τράπεζα συνεπώς,  πρέπει να πάψει να περιορίζεται σε πυθιακές δηλώσεις που αγνοούν την σημερινή κυπριακή πραγματικότητα. 

Αντί αυτών,  ακολουθώντας τον  δρόμο που χάραξε ο Υπουργός, θα πρέπει αφενός να εξηγά συνεχώς με πειστικά επιχειρήματα στον Ε.Ε.Μ. (Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό – SSM) ότι θα πρέπει να δοθεί λογικός χρόνος στις τράπεζες μας για να χειριστούν τα Μ.Ε.Δ. σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα μας και αφετέρου να εξαναγκάσει τις Τράπεζες να εφαρμόζουν την Οδηγία (και τον Κώδικα) στην αντιμετώπιση των αναδιαρθρώσεων ούτως ώστε να είναι σωστές και βιώσιμες. Χρήσιμο εργαλείο είναι και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 20/7/2017. 

Επιμένουμε ότι ούτε οι εκποιήσεις ούτε οι πωλήσεις δανείων θα φέρουν επιθυμητά αποτελέσματα. Μόνο οι σωστές αναδιαρθρώσεις θα λύσουν το πρόβλημα.

Καλούμε τις Τράπεζες να αγκαλιάσουν τους Δανειολήπτες και να συνεργαστούν αρμονικά μαζί τους, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τα βασανιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν,  ούτως ώστε να προχωρήσουν μαζί δημιουργώντας καλύτερες μέρες. Αυτοί θα είναι οι πελάτες τους και μαζί μ’ αυτούς θα κερδίζουν αυτά που νόμιμα δικαιούνται. 
Αυτά είναι μονόδρομος. 

Καλούμε την Κεντρική Τράπεζα να πάψει να πιέζει με αναφορά στη στάση του Ε.Ε.Μ, όπως έκανε πρόσφατα στη  Βουλή.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by