Ανακοινώσεις
22/03/2007
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται τα Μέλη ότι την Τετάρτη, 25 Απριλίου, 2007, και ώρα 5:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης, Λεωφόρου Σταύρου 56, Καρυάτις Α2, Δ107, Στρόβολος, Λευκωσία, η Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής για τη χρονιά 2006.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογαριασμών για το έτoς που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου, 2005.

2. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου*.

3. Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών.

4. Διάφορα**.

Σταύρος Λεπτός,
Γενικός Γραμματέας.

Λευκωσία, 22 Μαρτίου, 2007.

Σημειώσεις
* 1. Υποψηφιότητες για εκλογή στο ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 10.7, μπορούν να υποβληθούν γραπτώς 8 μέρες πριν τη διεξαγωγή της ΓΣ.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 9.4, κάθε ψήφος δίδεται προσωπικά και πληρεξούσια δεν γίνονται αποδεχτά σε καμία περίπτωση.
* * Σύμφωνα με το άρθρο 8.1 του καταστατικού τα μέλη μπορούν να υποβάλουν θέματα προς συζήτηση στη ΓΣ 10 μέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by