Ανακοινώσεις
01/10/2017
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Καταναλωτών

Η δημιουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Καταναλωτών αποτελούσε μέρος των διαχρονικών στόχων της Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., από της ίδρυσης της το 2003. Ποτέ δεν παρεκκλίναμε του στόχου αυτού, αλλά θα έπρεπε να ωριμάσουν οι συνθήκες και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις τόσο όσον αφορά στο χώρο, όσο και όσων αφορά κυρίως στα οικονομικά.

Δεν είναι που τώρα τα οικονομικά μας είναι καλύτερα, αλλά η πρόκληση είναι εκεί και είναι μεγάλη και ελπίζουμε να έχουμε στήριξη και από το κράτος και από αντικειμενικά μη διαπλεκόμενους και ασυμβίβαστους παράγοντες.

Ξεκινώντας με μια ελάχιστη και υποτυπώδη χορήγηση από το κράτος, αλλά και με ένα τεράστιο αγκάλιασμα της ιδέας μας από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που θα είναι ο εταίρος μας, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με ενθουσιασμό, με πίστη και με ελπίδα πως, όπως σε όλα που ξεκινήσαμε ως τώρα, και τα φέραμε σε πέρας, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, θα επιτύχουμε κι αυτό τον στόχο προς όφελος των καταναλωτών της Κύπρου.

Έτσι ξεκινήσαμε με μια πρώτη συνάντηση με την πρυτανεία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στις 12 Σεπτεμβρίου και αποφασίσαμε να συνυπογράψουμε ένα σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας στο επόμενο διάστημα. Το πρωτόκολλο αυτό θα καλύπτει δύο πολυσχιδείς και πολυεπίπεδους στόχους, αυτούς της Ποιότητας Ζωής και της Καταναλωτικής Κουλτούρας.

Μια σειρά από θέματα εκπαιδευτικά, αξιολόγησης του επιπέδου νομοθεσίας και προστασίας των Κυπρίων Καταναλωτών σε σύγκριση με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ερευνών-μελετών, διπλωματικών διατριβών και άλλων θα καλύψουν τομείς της αγοράς όπως τροφίμων, τεχνικά είδη, ένδυση - υπόδηση, υπηρεσίες, χημικά είδη, καύσιμα και υγραέριο κίνησης, χρηματοοικονομικά, λιανικό εμπόριο, συνθήκες ανταγωνισμού και ελεύθερης αγοράς, αποζημίωση καταναλωτών, κοινωνικά και νομικά θέματα κ.ά.

Στο παρόν στάδιο και σαν αρχή μέχρι να ολοκληρωθεί και να συμφωνηθεί το σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας, συναποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με μια βασική έρευνα που θα γίνει σε παγκύπρια βάση με συμμετοχή 1000 ατόμων με θέμα: «Στάσεις, Γνώσεις και Αντιλήψεις των Κυπρίων Καταναλωτών σε σχέση με την Ποιότητα Ζωής και τις Καταναλωτικές Συνθήκες».

Τέλος θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Καταναλωτών θα είναι ανοικτό γενικά χωρίς κανενός είδους διάκριση και όλη η λειτουργία και προσφορά του θα είναι δωρεάν προς τους καταναλωτές.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by