Ανακοινώσεις
04/04/2007
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ευρώ

Η στήλη αυτή θα δέχεται ερωτήσεις από εσάς και θα δίνει απαντήσεις στην προσπάθεια μας να βοηθηθούν οι καταναλωτές να δεχτούν την εισαγωγή του ευρώ χωρίς προβλήματα.
Περιμένουνε λοιπόν τις ερωτήσεις σας. 

Μήπως η υιοθέτηση του ευρώ θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών;

Δε δικαιολογείται άνοδος των τιμών εξαιτίας της υιοθέτησης του ευρώ. Όμως, οι τιμές κάποιων προϊόντων, ιδιαίτερα μικρής χρηματικής αξίας, δυνατόν να σημειώσουν ελαφρά αύξηση, λόγω στρογγυλοποίησης προς τα πάνω. Η εντατική και συστηματική πληροφόρηση του κοινού, καθώς και η λήψη των Κατάλληλων αποτρεπτικών μέτρων αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά το φαινόμενο αυτό. Ταυτόχρονα, αναμένεται και μείωση σε τιμές ορισμένων προϊόντων, λόγω των εξοικονομήσεων στις συναλλαγματικές διαφορές, που θα προκύψουν από την εισαγωγή του ευρώ.

Τι έγινε στις άλλες χώρες όταν υιοθέτησαν το ευρώ;

Το φαινόμενο της προς τα πάνω στρογγυλοποίησης των τιμών, κατά τη μετατροπή τους από το εθνικό νόμισμα σε ευρώ, παρατηρήθηκε κυρίως σε χώρες στις οποίες το κοινό ήταν εξοικειωμένο με νομίσματα σημαντικά χαμηλότερης αξίας, όπως για παράδειγμα η Δραχμή και η Λιρέτα. Σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα στην Ιρλανδία, όπου η μονάδα του εθνικού νομίσματος είχε μεγαλύτερη αξία από εκείνη του ευρώ (όπως και στην περίπτωση της Κύπρου) το φαινόμενο ήταν πολύ περιορισμένο. Σύμφωνα με έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η στρογγυλοποίηση είχε πολύ μικρή πληθωριστική επίπτωση, της τάξης μόνο του 0,2%, ενώ περιορίστηκε σε ορισμένα μόνο είδη, όπως στα εστιατόρια και στα ποτά. Οι μελέτες έδειξαν, επίσης, ότι το φαινόμενο της στρογγυλοποίησης προς τα πάνω μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά με τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα και την επαρκή ενημέρωση του κοινού. Αυτό καταδεικνύει και η εμπειρία από χώρες, όπως το Βέλγιο και η Ιρλανδία, όπου η πληθωριστική επίπτωση της εισαγωγής του ευρώ ήταν ανύπαρκτη και η αποδοχή του από τους κατοίκους πολύ μεγάλη.

Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι το ευρώ θα προκαλέσει αύξηση των τιμών;

Είναι γεγονός ότι, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και στην Κύπρο, ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι η υιοθέτηση του ευρώ θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Αυτή η αντίληψη οφείλεται σε λανθασμένη εντύπωση. Στην πραγματικότητα. οι αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές, μετά την εισαγωγή του ευρώ, σημειώθηκαν κυρίως σε μικρό αριθμό προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης, γεγονός που υπερτόνισε την έκταση του προβλήματος. Όμως, ο μέσος όρος πληθωρισμού επηρεάστηκε μόνο σε πολύ μικρό βαθμό. Μάλιστα, σε κάποιες χώρες, όπως στην Ιρλανδία, ο πληθωρισμός σημείωσε επιβράδυνση, την περίοδο αμέσως μετά την εισαγωγή του ευρώ. Ειδικότερα στην Κύπρο, η λανθασμένη αντίληψη του κοινού για αναμενόμενες αυξήσεις των τιμών ενισχύεται λόγω των ιδιαίτερων σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και κάποιων αρνητικών επιπτώσεων της εισαγωγής του ευρώ στην Ελλάδα.

Ποια μέτρα θα μας προστατεύσουν από αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών;

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τυχόν ενδεχόμενες αυξήσεις των τιμών λόγω στρογγυλοποίησης. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν:
• συστηματική ενημέρωση των πολιτών για εξοικείωσή τους με το ευρώ,
• διπλή αναγραφή των τιμών σε κυπριακές λίρες (£) και σε ευρώ (€) αρκετούς μήνες πριν και μετά την εισαγωγή του ευρώ,
• συστηματική παρακολούθηση των τιμών,
• παραινέσεις προς ομάδες επιχειρήσεων για την αποφυγή αυξήσεων για ένα χρονικό διάστημα πριν και μετά την εισαγωγή του ευρώ.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by