Ανακοινώσεις
20/07/2007
Καλούμε τον Πρόεδρο να υπογράψει το νόμο που τοποθετεί τα Γενετικά Μεταλλαγμένα Τρόφιμα σε ξεχωριστά ράφια

Θέλουμε να χαιρετίσουμε την επιμονή της Βουλής ότι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα πρέπει να διατί¬θενται σε ξεχωριστά ράφια στα καταστήματα. Τη θέση αυτή η Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω. είχε υποστηρίξει μπροστά στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Για το σκοπό αυτό η ολομέλεια της Βουλής απέρριψε την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας που αφορά σε σχετικό τροποιητικό νομοσχέδιο το οποίο είχε θεσπισθεί σε νόμο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε επιστρέψει ανυπόγραφο το νόμο αυτό στη Βουλή γιατί, σύμφωνα με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, το νέο άρθρο που υιοθέτησε η Βουλή είναι ασύμβατο με το κοινοτικό δίκαιο, για το λόγο ότι ο κοινοτικός νομοθέτης έχει ήδη ρυθμίσει σε μεγάλη έκταση το θέμα των ενδείξεων και του τρόπου παράθεσης τους επί των προϊόντων, οπότε δεν μπορεί να γίνουν νέες ρυθμίσεις με εθνικές νομοθεσίες.

Τώρα, με την εκ νέου ψήφιση από τη Βουλή ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος έχει δύο επιλογές: Να υπογράψει το νόμο και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα, n να κάνει αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος που εξέτασε τον αναπεμφθέντα νόμο υποστηρίζει ότι πρέπει να προχωρήσει ο διαχωρισμός των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων για σκοπούς διευκόλυνσης του καταναλωτή.

Εμείς απλά θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον Πρόεδρο ότι η δυνατότητα επιλογής είναι ένα από τα βασικά και διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα του καταναλωτή και τον καλούμε όπως με την υπογραφή και υιοθέτηση του νόμου, δείξει σεβασμό σ’ αυτό το δικαίωμα και δώσει τη δυνατότητα γνώσης και σωστής επιλογής στον καταναλωτή.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by