Ανακοινώσεις
29/05/2013
Εκπροσώπηση Κυπρίων Καταναλωτών στην ΕΟΚΕ

07 Μαΐου, 2013

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου

Κύριε Γενικέ,

Εκπροσώπηση Κυπρίων Καταναλωτών στην ΕΟΚΕ

Όπως γνωρίζεται και, όπως είχαμε ξανά την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε μαζί σας και με την πρώην Υπουργό, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010, η εκπροσώπηση των Κυπρίων καταναλωτών στην ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή), δόθηκε για τρείς συνεχόμενες φορές, το 2004 και το 2006 και το 2010 στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Την τελευταία φορά είχε προκύψει, ύστερα από πρόταση της τότε υπουργού μια συμβιβαστική πρόταση η τελευταία εκπροσώπηση να τερματιστεί τώρα και η επόμενη εκπροσώπηση να δοθεί στην Οργάνωση μας, την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Κατόπιν της πιο πάνω συμφωνίας μας και επειδή έχουμε την ταπεινή άποψη πως μια εναλλαγή στο διορισμό συνάδει με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης καθώς και του πλουραλισμού στην εκπροσώπηση και ταυτόχρονα δίνει και τη ευκαιρία στην κυκλοφορία και αξιοποίηση νέων ιδεών και απόψεων, πράγμα που θα αναβαθμίσει και την κυπριακή παρουσία στην ΕΟΚΕ, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να προχωρήσετε στο να προτείνεται στη θέση του εκπροσώπου από πλευράς των Κυπρίων καταναλωτών το Δρα Λούκα Αριστοδήμου, πρόεδρο της Οργάνωσης μας.

Είμαστε βέβαιοι πως σύντομα θα μας καλέσετε προς τούτο στο γραφείο σας, και παραμένουμε στη διάθεση σας και σας ευχαριστούμε από πριν για τη θετική ανταπόκριση σας.

Αναμένουμε απάντηση σας.

Με πολλή εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής

Δρ. Λούκας Αριστοδήμου
Πρόεδρος 


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by